Imię i nazwisko:
Twój email:
Telefon:
Temat:
Treść:

 

 


Dyrektor Studium Języków Obcych UŁ

mgr Wojciech Bachliński
pokój nr 4;    tel. 42 66 55 494
e-mail: wojciech.bachlinski@uni.lodz.pl

 

Sekretariat (Samodzielna Sekcja Administracji)                                                                    
Dorota Biernat
pokój nr 2;    tel.  42 635 52 72 
e-mail:  dorota.biernat@uni.lodz.pl      


Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracji SJO UŁ   
mgr Natalia Rogalska  
pokój nr 7;    tel.   42 66 55 129
e-mail:    sjoul@uni.lodz.pl      natalia.rogalska@uni.lodz.pl      

 

USOS i Uniwersyteckie Biuro telc
mgr Beata Kolasa
pokój nr 7;     tel. 42 66 55 129  
e-mail:  sjoul@uni.lodz.pl      beata.kolasa@uni.lodz.pl

 


Dane adresowe :
Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego
90-236   Łódź  ;  ul. Pomorska  149/153
REGON :  000001287   ;    NIP : 724 000 32 43

konto bankowe dot. wpłat za  kursy pozaprogramowe: 
30 1240 3028 1111 0010 1143 6060

 

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego jest jednostką międzywydziałową, specjalizującą się w nauczaniu języków obcych. Zatrudniamy około 100 lektorów, którzy uczą wiodących języków europejskich oraz języka chińskiego. Nasi wykładowcy prowadzą zajęcia z grupami językowymi na poziomie podstawowym ( A1 i A2), średnio zaawansowanym ( B1 i B2 )

Nauczyciele akademiccy SJO na wszystkich wydziałach naszej uczelni uczą jednocześnie języka ogólnego i specjalistycznego zgodnie z programami nauczania, które uwzględniają potrzeby językowe studentów UŁ w ich przyszłej pracy zawodowej.

Studium Języków Obcych UŁ od wielu lat przeprowadza także różnego rodzaju egzaminy międzynarodowe (telc, TOLES, BEC i Certyfikat Instytutu Puszkina w Moskwie z językiem rosyjskim w biznesie) oraz wewnętrzne egzaminy programowe i egzaminy na certyfikaty uniwersyteckie.

Jeśli checie Państwo wysłać do nas bezpośrednie zapytanie prosimy skorzystać z formularza kontaktowego.