·     International Certifikate Conference (ICC) Frankfurt
 
·     Schweizer Hotelier-Verein (SHV/ hotelleriesuisse)
 
·     hotelfachschule thun „accueil Language Centre“ www.accueil-language.com
 
·     Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego
 
 
 
oferują egzamin:
 
Kompetencja w językach obcych w hotelarstwie i turyzmie
 
Foreign Language Competence for the Hospitality and Tourism Industries
Fremdsprachenkompetenz in Hotellerie und Tourismus
Competence en langues etrangeres pour I/Hotellerie et le Tourisme
 
Egzamin „accueil” poświadcza kompetencje językową w dziedzinie hotelarstwa:
pracowników obsługi hotelowej
pracowników recepcji
pracowników średniej kadry managerskiej
 
Egzamin „accueil” poświadcza kompetencje językową w dziedzinie turyzmu:
pracowników biur podróży
pracowników informacji turystycznej
 
Egzamin „accueil”
powstał jako projekt programu Unii Europejskiej LEONARDO i znalazł uznanie i wsparcie Komisji Europejskiej i Szwajcarskiego Urzędu do Spraw Kształcenia i Nauki. Pod kierownictwem ICC we Frankfurcie instytucje oświatowe siedmiu krajów europejskich przystąpiły do opracowania międzynarodowych jednolitych standardów kompetencji językowych w zawodach związanych z hotelarstwem i i turystyką.
 
Wynikiem pracy nad tym projektem jest system egzaminacyjny, który wyróżnia się następującymi cechami:
·     Egzaminy „accueil” przeprowadzane są w trzech językach: angielskim, niemieckim i francuskim.
·     Egzaminy „accueil”sprawdzają tylko praktyczne kompetencje językowe potrzebne do wykonywania danego zawodu.
·     Modułowa budowa systemu egzaminu „accueil” pozwala na elastyczne reagowanie na potrzeby branży turystyczno-hotelarskiej.
·     Moduły egzaminacyjne „accueil” odpowiadają stopniom znajomości języków według ram referencyjnych Rady Europy.
·     Certyfikat „accueil” określa osiągnięte umiejętności językowe w formie opisowej.
System modułowy „accueil”
 
 

 
1
: Poziom A2
 
2
: Poziom B1
 
3
: Poziom B2
 
 
 4
 
O
Rozumienie komunikatu A2
 
5
 
 O
Rozumienie szczegółów B1
 
6
 
O
Rozumienie dłuższych tekstów B2
 
7
& Rozumienie szczegółów B1
 
8
& Rozumienie artykułów prasowych B2
 
9
?
Pisanie listów handlowych B1
 
10
?
Pisanie listów handlowych B2
 
11
?
Pisanie krótkich tekstów B1
 
12
–
Prowadzenie „Small talk” A2
 
13
–
Prowadzenie „Small talk” B1
 
 
14
–
Prowadzenie „Small talk” B2
 
15
–
Rozmowy telefoniczne B1
(recepcjonistka)
 
 
16
–
Rozmowy telefoniczne B1
(pracownik biura podróży)
 
 
17
–
Rozmowy telefoniczne B1
(pracownik informacji turystycznej)
 
 
18
–
Rozmowy telefoniczne B2
 
 
 
19
. –
Reakcja na typowe sytuacje
A2
 
20
–
Reakcja na typowe sytuacje B1 (Recepcjonistka)
 
21
–
Reakcja na typowe sytuacje B1 (średnia kadra kierownicza)
 
22
–
Reakcja na typowe sytuacje B1 (pracownik informacji turystycznej)
 
 
23
–
Rozmowa na tematy zawodowe B1
 
24
–
Rozmowa na tematy zawodowe B2
 
25
–
Udzielanie porad i sprzedaż A2
 
 
26
–
Udzielanie porad i sprzedaż B1
 
27
–
Udzielanie porad i sprzedaż B2

 
: - określany za pomocą programu komputerowego
O - rozumienie ze słuchu
& - czytanie ze zrozumieniem
? - pisanie
– - mówienie
 

Poziom podstawowy
Poziom średniozaawansowany
Poziom zaawansowany
A1
A2
B1
B2
C1
C2

 
Koszt egzaminu: 350 – 380 zł w zależności od ilości kandydatów i posiadanych certyfikatów TELC.