Administracja SJO

 

  • Natalia Rogalska - kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
  • Dorota Biernat - specjalista
  • Beata Kolasa  -  samodzielny referent