Uprzejmie informuję, że egzamin programowy B2 z j. rosyjskiego z elementami biznesu dla studentów stacjonarnych odbędzie się 22.06.17r. (w czwartek) o g. 11:00 w s. D 304, a dla studentów niestacjonarnych 24.06.17r. (w sobotę) o g. 10:00 w s. E10  na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym.

 UWAGA ZMIANA!!!

Egzamin programowy B2 z j. rosyjskiego ogólnego oraz z elementami psychologii (dla wszystkich oprócz studentów ekonomii i zarządzania) odbędzie się 12.06.17r. (w poniedziałek) o g. 08:15 (ZAMIAST O 10.00) w s. 004 na Wydziale Prawa i Administracji.

                                                                                Anna Iwaniec 

 

 

Uprzejmie informujemy że zajęcia z języka chińskiego dla początkujących odbywać się będą

w środy od godz. 8.00 do 9.30 na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym

przy ul. POW 3/5 w sali E109.

 

Serdecznie zapraszamy na kurs języka angielskiego dla początkujących prowadzony przez 

mgr M. Ossowską, we wtorki  o godz. 18.00 w sali 3.10 

w SJO UŁ przy ul. Pomorskiej 161/163 na III piętrze. 
 
Informujemy, że ostatnie zajęcia kursu dla początkujących odbędą się 6 czerwca 2017 r.

 

UWAGA!!

Powtórne spotkanie organizacyjne w sprawie obowiązkowego lektoratu z języka hiszpańskiego odbędzie się w poniedziałek 06.03.17r. o godz. 18.30, w sali 203 F

na  Wydziale Geografii przy ul. Kopcińskiego (budynek na lewo od bramy).

 

UWAGA!! 

Spotkanie organizacyjne w sprawie zajęć fakultatywnych z języka chińskiego

odbędzię się w środę 01.03.17r. o godz. 17.00 w sali F-220

na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym przy ul. Rewolucji 1905 r. 37/39.

 

UWAGA!!

Zapraszamy na kurs j. niemieckiego jako drugiego języka na poziomie A2 w sem. letnim.

 Terminy tego kursu to:

Poniedziałek 18.30 - 20.00  (od 21.marca zamiast poniedziałku - wtorek godz.17.00 - 18.30)

Czwartek 17.30 - 19.00

 w SJO UŁ przy ul. Pomorskiej 161/163 na III piętrze, sala 3.14.

 

Język niemiecki - obowiązkowy lektorat dla gr. międzywydziałowej nr 1 p. mgr J. Koj:

wtorek 11.45 - 13.15, sala 3.14 

piątek 10.00 - 11.30, sala 3.14

w SJO UŁ przy ul. Pomorskiej 161/163 na III piętrze.

 

Język niemiecki - obowiązkowy lektorat dla gr. międzywydziałowej nr 2 p. mgr T. Sanockiej:

wtorek 15.15 - 18.30 sala 3.10

w SJO UŁ przy ul. Pomorskiej 161/163 na III piętrze.


UWAGA!!

Osoby zainteresowane obowiązkowym lektoratem z języka hiszpańskiego

proszone są o kontakt e-mailowy z p. mgr Moniką Pietrzak: mpietrzak@uni.lodz.pl

 
 
UWAGA!!
Spotkanie organizacyjne w sprawie obowiązkowego
lektoratu z j. francuskiego odbędzie się 23.02.2017 o godz. 19.30 w sali 3.07 w SJO UŁ
przy ul. Pomorskiej 161/163, III piętro. Grupa startuje w sem. letnim 2016/17
będzie odpowiadała zapotrzebowaniu wydziałów co do różnych ilości godzin w semestrze.
 
 
Studium Języków Obcych zaprasza doktorantów UŁ na kurs j. angielskiego dla początkujących.

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu (60 godzin lekcyjnych w semestrze) w cenie 480zł za semestr.

Chętnych prosimy o kontakt z p. Magdaleną Dworakowską (mdworakowska@poczta.onet.pl)

 

 

Uprzejmie informujemy o spotkaniu organizacyjnym dla kandydatów 

grup międzywydziałowych z języka rosyjskiego,

które odbędzie się w czwartek 23.02.17r. o godzinie 19.00 w sali D. 109

na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym przy ul. POW 3/5.

 

UWAGA NOWY NABÓR!!

Uprzejmie informujemy, że również w semestrze letnim 2016/17 oferujemy studentom
kursy z języka niemieckiego jako języka drugiego (60h) na różnych poziomach.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 23.02.2017 r. w czwartek o godz. 18.00
w Studium Języków Obcych UŁ przy ul. Pomorskiej 161/163 na III piętrze w sali 3.08.
 
 
UWAGA!!
Uprzejmie informujemy o terminie spotkania organizacyjnego dla studentów grupy międzywydziałowej z j. niemieckiego (dotyczy to psychologii dziennej, logopedii z audiologią oraz wszystkich innych kierunków):
WTOREK, 21.02., godzina 14.30 w Studium Języków Obcych UŁ przy ul. Pomorskiej 161/163, sala 3.10.
 

 

ZAPRASZAMY NA nieodpłatne, dodatkowe zajęcia z języków obcych w sem.zimowym:

1. z języka włoskiego:

    poziom A1: czwartek 16.30 - 18.00 sala 3.07

    poziom A2: środa 18.00-19.30 sala 3.07

2.  z języka francuskiego:

    poziom A1: czwartek 18.00-19.30 sala 3.07

3. z języka niemieckiego:

 •     Grupa początkowa AT mgr Anna Tranda

    poniedziałek 18.30 - 20.00  sala 3.13 i czwartek 18.30 - 20.00 sala 3.13

 •    Grupa początkowa TS mgr Teresa Sanocka

    poniedziałek 16.30 - 18.00 sala 3.13 i środa 16.30 - 18.00 sala 3.13

 •    Grupa A2 mgr Bogumiła Lis-Chojnacka

   poniedziałek 18.30 - 20.00 sala 3.14 i czwartek 18.00 - 19.30 sala 3.14

 •    Grupa B1 mgr Maciej Duda

    wtorek 18.30 - 20.00 sala 3.10 i piątek 8.15 - 9.45 sala 3.02 

Wszystkie zajęcia odbywają się w Studium Języków Obcych UŁ ul. Pomorska 161/163

 

 

UWAGA!!!

Kurs języka angielskiego poziom B1+

Zajęcia rozpoczynają się od 8 listopada br. w następujących terminach:

wtorek      18.30-20.00 sala 2.04 Budynek Studium II piętro

piątek       17.00-18.30 sala 2.04 Budynek Studium II piętro

Serdecznie zapraszamy

 

ZAPRASZAMY NA nieodpłatne zajęcia z JĘZYKA CHIŃSKIEGO

Grupa początkująca nr I : Środa godz. 8-9.30 sala E13
Grupa początkująca nr II: Środa godz. 17-18.30 sala F220
Grupa zaawansowana: Czwartek godz.15-16.30 sala D307
Wszystkie zajęcia odbywają się na Wydz. Ekonom.-Socjologicznym ul
.Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5
 

UWAGA!

W roku akademickim 2016/2017 od 13 października br. rozpoczyna się kurs języka angielskiego

przygotowujący do egzaminu Test of Legal English Skills  dla studentów Wydziału Prawa i Administracji.

Zajęcia w semestrze zimowym będą się odbywać we wtorki 16-18 i czwartki 16-18 w sali 0.04 w Budynku Wydziału Prawa i Administracji

Zapisy i informację w Studium Jezyków Obcych numer telefonu 66 55 114

Serdecznie zapraszamy

 

Uwaga!!!

Kurs języka angielskiego poziom A1-A2

Rozpoczęcie kursu w dniu 11 października 2016 r. o godz.18 w Budynku Studium przy ul. Pomorskiej 161 sala  3.07  III piętro.  Serdecznie zapraszamy

 

Uwaga!!!

Kurs języka hiszpańskiego z uwagi na małą liczbę osób zainteresowanych kursem  w semestrze zimowym 2016/2017 nie zostanie uruchomiony, zapraszamy w semestrze letnim .

 

 

 


 

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą pozycją Wydawnictwa UŁ do nauki języka angielskiego przygotowaną przez Studium Języków Obcych UŁ we współpracy z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. „Environmental Issues” - autorstwa Pani Doroty Dziuby  wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na specjalistyczne teksty do nauki języka angielskiego dla studentów wyższych uczelni.      POLECAMY !    (Szczegóły na w zakładce - PROGRAMY NAUCZANIA)

  

Nr naszego konta bankowego do wpłat należności za  kursy pozaprogramowe z języków obcych:
Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego  

nr 30 1240 3028 1111 0010 1143 6060  

należy dopisać za jaki kurs jest to wpłata oraz imię i nazwisko słuchacza, a  następnie niezwłocznie przesłać na e-mail : dorota@uni.lodz.pl lub dostarczyć do Studium kopię dowodu wpłaty

  

 

U W A G A !!!  

K U R S Y   P O Z A P R O G R A M O W E
D O K S Z T A Ł C A J Ą C E

Jak co roku placówka nasza zorganizuje pozaprogramowe odpłatne kursy dokształcajace języków obcych na poziomie podstawym, średniozaawansowym oraz specjalistyczne w zakresie  terminologii ekonomicznej, biznesowej i prawniczej.  Na życzenie studentów skłonni jesteśmy zorganizować każdy inny kurs.

Zapisy w Studium  tel. 42 635 52 72 42 665 51 14 lub e-mail: dorota@uni.lodz.pl
Osoby zainteresowane kursem powinny pobrać formularz zgłoszeniowy (doc) lub  formularz zgłoszeniowy (pdf) i po wypełnieniu przesłać go  na powyższy e-mail

 

Koszt kursu w zależności od  ilości godzin zajęć  tygodniowo (od 2 do 6 godzin lekcyjnych)

" Im więcej znasz języków, tym bardziej jesteś człowiekiem " hasło Komisji Europejskiej więc i Ty pomyśl o dobrej znajomości języka obcego.

 

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2015/2016 organizować będzie pozaprogramowe kursy językowe dla studentów UŁ z języków :  

 • Angielskiego na poziomie zaawansowanym przygotowujące do certyfikatu BEC Vantage i BEC Higher po 6 godzin lekcyjnych tygodniowo. Kurs jest szczególnie  polecany studentom Wydziałów Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Zarządzania. 

 • Angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym B1 przygotowujące do certyfikatu BEC Preliminary – po 4 godziny lekcyjne  tygodniowo. 

 • Angielskiego na poziomie początkowym A1 lub wyższym  w zakresie języka ogólnego 2 godziny tygodniowo

 • Kurs języka angielskiego prawniczego  -  6  godzin lekcyjnych  tygodniowo - przygotowujący do egzaminu Test of Legal English Skills ( www.toleslegal.com) na poziomie Higher i Advanced . Osoby, które zdadzą egzamin otrzymują certyfikat  z Global Legal English Centre, Durham, Anglia.  Kurs jest / prowadzony przez lektorów SJO UŁ  Jego adresatami są studenci Wydziału Prawa i Administracji oraz   środowisk- prawniczych w naszym mieście

  Studium jest Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym TOLES

 • Niemieckiego na poziomie  A1 lub wyższym  w zakresie języka ogólnego

 • Francuskiego na poziomie  A1 lub  wyższym  w zakresie języka ogólnego  

 • Włoskiego na poziomie  A1 lub wyższym  w zakresie języka ogólnego

 • Hiszpańskiego na poziomie  A1 lub wyższym w zakresie języka ogólnego

 • Rosyjskiego na poziomie zaawansowanym przygotowujący do międzynarodowego  certyfikatu „ Biznes Kontakt"

 • Portugalskiego na  poziomie  A1 lub wyższym w zakresie języka ogólnego

 • Chińskiego na poziomie początkowym i zaawansowanym zakresie języka ogólnego -  jedyny kurs  nieodpłatny dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego 

 • oraz inne kursy na zamówienie w zakresie języków angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, chińskiego oraz łaciny.

 

Gwarantujemy :

 • wysoko wykwalifikowanych specjalistów naszej placówki prowadzących zajęcia

 • materiały kserograficzne gratis

 • niskie ceny

 • możliwość opłat ratalnych w  przypadku kursów 3,4 lub 6 godzinnych

 • bezpłatne  egzaminy próbne

 • pretestingi

 • dogodne terminy zajęć ustalane wspólnie  ze słuchaczami

 • po zakończeniu kursu, na życzenie, wystawiamy zaświadczenia  o jego ukończeniu

 • zdawalność egzaminów wśród słuchaczy, którzy przystąpili do międzynarodowych egzaminów  na  certyfikaty językowe  wynosi powyżej 99%

 

 

UWAGA DOKTORANCI!                   

Doktoranci zainteresowani nauką języka angielskiego w roku akademickim 2016/2017 proszeni są o kontakt z mgr Magdą Dworakowską e-mail -  mdworakowska@poczta.onet.pl