Informacja dot. kursów językowych dla kandydatów na stypendia w ramach programu Erasmus

 

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego od 3 kwietnia  2017 r.  organizuje kursy z języków obcych dla studentów

wyjeżdżających na stypendia w ramach programu Erasmus.

Kursy obejmują następujące zagadnienia  :

 

1.   Komunikację w życiu codziennym

2.   Doskonalenie języka niezbędnego do uczestnictwa w zajęciach w zależności od kierunku studiów

3.   Umiejętność sporządzania notatek z wykładów oraz pisania i wygłaszania referatów w języku obcym

4.   Wiadomości o Uniwersytecie Łódzkim, Polsce oraz problemach współczesnych

 

 

   Ważne:    

    Ponieważ plany zajęć z ramach kursów będą ustalane  bez uczestnictwa studentów bardzo prosimy, aby na pierwsze zajęcia 

    przyszły wszystkie osoby zainteresowane  udziałem w zajęciach. Będziemy wówczas mogli dokonać ewentualnej korekty planu.

    Informujemy, że będzie  istniała możliwość przenoszenia się z grupy do grupy o ile termin prowadzonych zajęć koliduje

    z zajęciami studenta na macierzystym Wydziale. Warunkiem jest zgłoszenie tej decyzji do Studium telefonicznie  lub emailem.

               Szczególy pod  nr telefonu 42 635 52 72 lub 42 66 55 114 lub email dorota@uni.lodz.pl

     

 

   UWAGA: Pisemna rezygnacja z kursu powina  być złożona najpóźniej na  trzecich zajęciach  w Studium Języków Obcych UŁ  osobiście lub emailem ( dorota@uni.lodz.pl) po tym terminie rezygnacje  nie  będą przyjmowane.

   Proszę  w  tej sprawie nie  zwracać się  do Biura Współpracy z  Zagranicą UŁ.