Informacja dot. kursów językowych dla kandydatów na stypendia w ramach programu Erasmus

 

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego od 11  kwietnia  2016 r.  organizuje kursy z języków obcych dla studentów

wyjeżdżających na stypendia w ramach programu Erasmus.

Kursy obejmują następujące zagadnienia  :

 

1.   Komunikację w życiu codziennym

2.   Doskonalenie języka niezbędnego do uczestnictwa w zajęciach w zależności od kierunku studiów

3.   Umiejętność sporządzania notatek z wykładów oraz pisania i wygłaszania referatów w języku obcym

4.   Wiadomości o Uniwersytecie Łódzkim, Polsce oraz problemach współczesnych

 

Przewidujemy zajęcia  w  wymiarze do 6 godzin tygodniowo

również w  soboty lub niedziele.

 

   Ważne:    

    Ponieważ plany zajęć z ramach kursów będą ustalane  bez uczestnictwa studentów bardzo prosimy, aby na pierwsze zajęcia 

    przyszły wszystkie osoby zainteresowane  udziałem w zajęciach. Będziemy wówczas mogli dokonać ewentualnej korekty planu.

    Informujemy, że będzie  istniała możliwość przenoszenia się z grupy do grupy o ile termin prowadzonych zajęć koliduje

    z zajęciami studenta na macierzystym Wydziale. Warunkiem jest zgłoszenie tej decyzji do Studium telefonicznie  lub emailem.

               Szczególy pod  nr telefonu 42 635 52 72 lub 42 66 55 114 lub email    teresat@uni.lodz.pl

     

 

   UWAGA: Pisemna rezygnacja z kursu powina  być złożona najpóźniej na  trzecich zajęciach  w Studium Języków Obcych UŁ

   osobiście lub emailem ( teresat@uni.lodz.pl) po tym terminie rezygnacje  nie  będą przyjmowane.

   Proszę  w  tej sprawie nie  zwracać się  do Biura Współpracy z  Zagranicą UŁ.  

 


 • angielski średniozaawansowany

   

  Zajęcia z  języka angielskiego rozpoczną się 25  kwietnia 2016 r. i prowadzone  będą w  następujących terminach

  poniedziałki 18.00-21.00

  wtorki          18.00-21.00

  czwartki      18.00-21.00

  Wszystkie zajęcia prowadzone będą w sali 303 na Wydziale Zarządzania UŁ ul. Matejki  22/24


   

   

 • angielski zaawansowany

   

  Zajęcia z  języka angielskiego rozpoczną się 25  kwietnia 2016 r. i prowadzone  będą w  następujących terminach

  poniedziałki 18.00-21.00

  wtorki          18.00-21.00

  czwartki      18.00-21.00

  Wszystkie zajęcia prowadzone będą w sali 303 na Wydziale Zarządzania UŁ ul. Matejki  22/24


   

   

 • niemiecki początkowy

   

  Zajęcia z języka niemieckiego dla studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu ERASMUS prowadzone będą od środy 20.04.2016 r. godz.18.30-20.00 w salach  3.13 i sala 3.14 III piętro  ul. Pomorska 161 (Studium).

  Zajecia  prowadzić będzie  mgr Bogumiła Lis Chojnacka


   

 • niemiecki średniozaawansowany

   Zajęcia z języka niemieckiego dla studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu ERASMUS prowadzone będą od środy 20.04.2016 r. godz.18.30-20.00 w salach  3.13 i sala 3.14

  III piętro  ul. Pomorska 161 (Studium).

  Zajecia  prowadzić będzie  mgr Bogumiła Lis Chojnacka

   

 • niemiecki zaawansowany
   

 • francuski początkowy

   

   


   

 • francuski średniozaawansowany

   


   

 • francuski zaawansowany

 • hiszpański początkowy

  Zajecia z języka  hiszpańskiego - grupa  początkowa dla studentów wyjeżdżajacych na studia w ramach programu ERASMUS prowadzone  będą od 21 kwietnia 2016 r. w czwartki  godz. 8.00-9.30 sala 307  III piętro  ul. Pomorska 161 (Studium).

  Zajecia  prowadzić będzie  mgr Adam Panaszek

   


   

   

   

   

 • hiszpański średniozaawansowany

   


   


   

   

   

   

   

   

 • hiszpański zaawansowany

 • włoski

      

   

   

 • portugalski

   

  Zajęcia  z  jezyka  portugalskiego na  kursie dla studentów  wyjeżdżających na studia w  ramach programu ERASMUS prowadzone  będą od 11 kwietnia 2016 r. w  poniedziałki i środy w  godz. 15.30 -17.00  w sali 307 III piętro  ul. Pomorska 161 (Studium).

  Zajecia  prowadzić będzie  dr  Monika Nowak Vilela


  *        Portuguese

  The course of Portuguese for students leaving to study abroad within ERASMUS program will be taught on Mondays and Wednesdays at 3.30-5.00 p.m. in room 307, 3rd floor, at 161 Pomorska St. (Foreign Languages Centre). The classes begin on 11 April 2016.

  The course is taught by Monika Nowak Vilela, Ph.D