Kierownictwo SJO

 

  • mgr Wojciech Bachliński                          - Dyrektor Studium Języków Obcych UŁ
  • mgr Elżbieta Karwacka                            - Zastępca Dyrektora
  • mgr Krystyna Krzemińska                        - Kierownik Zespołu Lektorów Języka Angielskiego
  • mgr Elżbieta-Nowakowska Rajsman        - Kierownik Zespołu Lektorów Języka Niemieckiego i Języków Romańskich
  • mgr Dariusz Gwis                                     - Kierownik Zespołu Lektorów Języka Łacińskiego i Rosyjskiego