Konsultacje lektorów Studium Języków Obcych UŁ

Sesja egzaminacyjna od 27 stycznia do 9 lutego 2020 r.

Sesja poprawkowa  od 17 do 23 lutego 20202 r.

 

Zespół   Anglistów

 

Imię i nazwisko lektora

 

Godziny konsultacji

Miejsce konsultacji

Mgr Aleksandra Augustyniak

 

Środa  12.00-13.00

Piątek  16.00-17.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/24 sala 217

Mgr Katarzyna Bachman-Fabijanowska

Środa  12.00-13.00

Piątek  16.00-17.00

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 2.46

                                                                           

Mgr Mariusz Bilski

 

Poniedziałek  14.00-15.00

Środa  16.00-17.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 sala D-201

Mgr Aneta Burska

 

Poniedziałek  9.00-10.00

Środa  17.00-18.00

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 2.45

Mgr Marzena Conio

 

Poniedziałek  9.00-10.00

Piątek  16.30-17.30

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

Mgr Kamila Chorąziak

 

Środa  18.30-19.30

Piątek  12.00-13.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Katarzyna Duklas

Wtorek  16.00-17.00

Czwartek  10.00-11.00

Instytut Psychologii ul. Smugowa 10/12  sala 110

Mgr Magdalena Dworakowska

 

Poniedziałek  11.00-12.00

Środa  17.30-18.30

Wyjątkowo 3.02.br.  15.00-16.00

Budynek Geografii ul. Kopcińskiego 31 sala 125K

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.09

Mgr Dorota Dziuba

 

Wtorek  9.00-10.00

Czwartek  9.00-10.00

 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska ul. Banacha 1/3

sala 100B

Mgr Ewa Frankowska-Zuther

Wtorek  16.00-17.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek  Matematyki ul. Banacha 22 sala A-415

Mgr Marcin Gajdowicz

 

Poniedziałek  10.00-11.00

Środa  16.00-17.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Natalia Gawior

Poniedziałek  10.00-11.00

Środa  16.00-17.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Dr Anna Gintowt-Dziwiłł

 

Poniedziałek  18.20-19.20

Środa  9.00-10.00

Wyjątkowo  27.01.br.  16.00-17.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Anna Jurek

 

Poniedziałek  16.30-17.30

Czwartek  16.30-17.30

 Wydział Filologii ul. Pomorska 171 sala 0.31

Mgr Elżbieta Karwacka

Z-ca dyrektora Studium

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  8.00-9.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.05

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 D-201

Mgr Agata Kasprzyk-Maryniak

 

Poniedziałek  13.45-14.45

Czwartek  16.00-17.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.11

Mgr Natalia Kiełbasińska

 

Wtorek  16.15-17.15

Czwartek  9.00-10.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.14

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Ewa Kołakowska

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Środa  10.00-11.00

Wydział Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 pokój  0.08

Mgr Krystyna Krzemińska

Kierownik Zespołu Anglistów

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  9.30-10.30

Wyjątkowo zamiast 30.01.br – 31.01.br. 12.15-13.15

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.05

Budynek Pedagogiki ul. Pomorska 46/48 sala 115

Budynek Studium  ul. Pomorska 161 pokój 3.05

Mgr Katarzyna Kwiatkowska

 

Wtorek  16.00-17.00

Czwartek 11.00-12.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Ewa Mianowska

 

Poniedziałek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Agnieszka Michalak

 

Wtorek  17.00-18.00

Czwartek  16.00-17.00

Wyjątkowo zamiast 28.01 – 27.01.br.

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 110

Mgr Jolanta Miśkiewicz

 

Wtorek  12.00-13.00

Czwartek  12.00-13.00

Budynek  Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

 Mgr Bożena Miśkiewicz

 

Wtorek  16.00-17.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Geografii ul. Kopcińskiego 31 sala 418K

Mgr Ewa Mossakowska

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Środa  11.00-12.00

Wyjątkowo 29.01.br.  15.30-16.30

Budynek Fizyki, ul. Pomorska 140/153 sala A273

                                                                  sala A272

Mgr Magdalena Naze

 

Poniedziałek 18.00-19.00

Czwartek  10.30-11.30

Budynek Filologii ul. Pomorska 171/173 s.3.54

Dr Dagmara Ossowska-Czader

Wtorek  16.00-17.00

Czwartek  14.00-15.00

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Krzysztof Perliński

 

Wtorek  16.00-17.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Małgorzata Piekarska

 

28.01.br.  16.00-18.00

30.01.br.  12.00-14.00

18.02.br.  17.00-18.00

20.02.br.  13.00-14.00

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 12/16 sala 0.08

Mgr Małgorzata Rudzińska

 

Poniedziałek  14.00-15.00

Środa  18.00-19.00

        Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 110

Mgr Ewa Samson-Nowacka

 

Poniedziałek  10.00-11.00

Środa  17.15-18.15

Wydział Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08/ s.0.08

Mgr Katarzyna Słodkowicz

 

 

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Sylwia Sobczyk

 

Poniedziałek  10.30-11.30

Środa  10.30-11.30

Wyjątkowo 19.02.br.  12.00-13.00

Wydział Zarządzania ul. Matejki  22/26 sala 217

Mgr Maria Szczepanik

 

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  16.00-17.00

od 18.02.2020 r.

Budynek Ekonomii ul. Rewolucji 37 sala E-105

Mgr Rafał Turło

 

Wtorek  8.30-9.30

Czwartek  18.00-19.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Agnieszka Tyszkiewicz-Zora

 

Poniedziałek  8.00-9.00

Środa  8.00-9.00

Budynek Chemii ul. Tamka 12 sala 014/duża aula

Mgr Agata Ulacha

 

Urlop wychowawczy

 

Mgr Katarzyna Walińska

 

Urlop zdrowotny

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój  D-201

Mgr Maciej Witkowski

Środa  18.00-19.00

Piątek  12.00-13.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Iwona Wojtacka-Kacprzyk

 

Poniedziałek  8.30-9.30

Środa  8.30-9.30

Sesja poprawkowa

Środa  8.30-9.30

Piątek  8.30-9.30

Budynek Historii ul. Kamińskiego 27 sala 34 lub 14

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 0.02

 

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 0.02

Budynek Historii ul. kamińskiego 27 sala 14

 

 

Zespół lektorów Języków Nowożytnych i Języka Łacińskiego

 

Mgr Wojciech Bachliński

Dyrektor Studium

Wtorek  10.00-12.00

Czwartek  10.00-12.00

W dniach 27-31.01.2020 r. urlop

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.06

Mgr Lena Biedroń

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Środa  9.30-10.30

Wydział Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Lidia Chiżyńska

 

Środa  17.00-18.00

Piątek  8.30-9.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Maciej Duda

 

środa  16.15-17.15

piątek  16.00-17.00

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 111

Mgr Joanna Gałecka-Duda

 

Wtorek  10.30-11.30

Czwartek  16.30-17.30

Budynek Pedagogiki ul. Pomorska 46/48 sala 104

         

Mgr Joanna Koj

 

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Zarządzania ul.  Matejki 22/26 sala 217

Mgr Elżbieta Nowakowska

Rajsman

Kierownik Zespołu

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.05

 

Mgr Anna Tranda

 

Poniedziałek  17.30-18.30

Czwartek  12.00-13.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Adam Panaszek

 

Środa  12.00-13.00

Piątek  12.00-13.00

Budynek WSMiP ul. Narutowicza 59a sala 010

Mgr Monika Pietrzak

 

Poniedziałek  15.30-16.30

Środa  16.20-17.20

Budynek WSMiP ul. Narutowicza 59a  sala A1

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.07

Mgr Izabela Białas

Środa  10.00-11.00

Piątek  12.00-13.00

Budynek WSMiP ul. Lindleya 3/5 sala 11

Budynek Wydziału Prawa ul. Kopcińskiego 8/1 2 sala 0.07

Mgr Dariusz Gwis

 

Wtorek  8.30-9.30

Czwartek  17.00-18.00

Budynek Historii ul. Kamińskiego 27 sala 34

"

Dr Anna Maciejewska

 

Wtorek  18.00-19.00

Czwartek  18.00-19.00

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54