Konsultacje lektorów Studium Języków Obcych

Uniwersytetu  Łódzkiego

                                                            Zespół   Anglistów

 

Imię i nazwisko

lektora

Godziny konsultacji

Miejsce konsultacji

Mgr Aleksandra Augustyniak

 

czwartek  15.00-16.00

Budynek Matematyki ul. Banacha 22 sala A-415

Mgr Katarzyna Bachman-Fabijanowska

Czwartek  13.15-14.45

 

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Mariusz Bilski

 

Czwartek  14.00-15.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Magdalena Cander

 

Urlop bezpłatny

 

Mgr Marzena Conio

 

Czwartek  11.45-12.45

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

Mgr Kamila Chorąziak

 

Czwartek  11.30-12.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Katarzyna Duklas

wtorek  9.00-10.00

 

Budynek Matematyki ul. Banacha 22 sala A415

Mgr Magdalena Dworakowska

 

Środa  15.15-16.15

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.10

Mgr Dorota Dziuba

 

Czwartek  10.15-11.15

Budynek biologii ul. Banacha 1/3 sala 100B

Mgr Ewa Frankowska-Zuther

 

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Matematyki ul. Banacha 22 sala A415

Mgr Marcin Gajdowicz

 

Środa  14.15-15.45

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Natalia Gawior

 

Poniedziałek  11.30-12.30

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Dr Anna Gintowt-Dziwiłł

 

Poniedziałek  9.40-11.10

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Anna Jurek

 

Czwartek  13.45-14.45

Budynek Matematyki ul. Banacha 22 sala A415

Mgr Elżbieta Karwacka

Z-ca Dyrektora Studium

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Studium Języków Obcych UŁ

ul. Pomorska 161 pokój 3.08

Mgr Agata Kasprzyk-Maryniak

 

                                          Czwartek  9.00-10.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Natalia Kiełbasińska

 

                                                    Piątek  10.00-11.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Ewa Kołakowska

 

Poniedziałek  13.30-14.30

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 pokój  0.08

Mgr Krystyna Krzemińska

Kierownik Zespołu Anglistów

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Studium Języków Obcych 

ul. Pomorska 161 pokój 3.09

Mgr Katarzyna Kwiatkowska

 

Poniedziałek  14.30-16.30

Budynek Matematyki ul. Banacha 22 sala A415

Mgr Maria Maciejewska

 

Czwartek  10.15-11.15

Budynek WNG ul. Kopcińskiego 31 sala F103

Mgr Ewa Mianowska

 

Piątek  9.50-11.20

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Agnieszka Michalak

 

Poniedziałek  13.00-14.00

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10/12 sala 110

Mgr Jolanta Miśkiewicz

 

piątek  9.30-11.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Ewa Mossakowska

 

Wtorek  9.45-10.45

Budynek Fizyki ul. Pomorska 149/153  sala A-271

Mgr Magdalena Naze

 

Wtorek  12.15-13.15

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

Dr  Dagmara Ossowska-Czader

 

Poniedziałek  15.15-16.15

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr  Krzysztof Perliński

 

Poniedziałek  13.00-14.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Marta Pskit

 

Urlop wychowawczy

 

Mgr Małgorzata Rudzińska

Poniedziałek  15.30-16.30

 

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10/12 sala 103

Mgr Ewa Samson-Nowacka

 

Poniedziałek  13.15-14.15

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Katarzyna Słodkowicz

 

Poniedziałek  11.30-13.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Sylwia Sobczyk

 

Piątek  8.45-9.45

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Jadwiga Stępniewska

 

Środa  13.00-14.00

Budynek Matematyki ul. Banacha 22 sala 415

Mgr Maria Szczepanik

 

Wtorek  11.30-13.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 208

Mgr Małgorzata Trafalska-Radziewicz

Poniedziałek  12.30-13.30

Obowiązuje do 30.10.2016 r.

Budynek Pedagogiki ul. Pomorska 46/48 sala przy ksero

Mgr Rafał Turło

 

Poniedziałek  17.00-18.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr  Agnieszka Tyszkiewicz-Zora

Poniedziałek  12.25-13.25

 

Budynek Chemii ul. Tamka 12  duża aula

Mgr Agata Ulacha

 

Czwartek  9.50-11.20

Budynek Ekonomii ul. POW 3./5 D-201

Mgr Katarzyna Walińska

 

Poniedziałek  11.30-13.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Maciej Witkowski

 

Czwartek  10.15-11.15

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 0.12

Mgr Iwona Wojtacka-Kacprzyk

 

Środa  10.30-11.30

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

 

 

Zespół Germanistów i Romanistów

 

Mgr Wojciech Bachliński
Dyrektor Studium

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Studium Języków Obcych UŁ

ul. Pomorska 171 pokój 3.06

Mgr Lena Biedroń

 

Poniedziałek 9.15-10.15

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Lidia Chiżyńska

 

Poniedziałek  12.20-13.20

Budynek Pedagogiki ul. Pomorska 46/48 sala 3.14

Mgr Maciej Duda

 

Wtorek  16.00-17.00

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10/12 sala 111

Mgr Joanna Gałecka

 

Czwartek  11.00-12.00

Budynek WNG ul. Narutowicza 88 sala 118N

Mgr Iwona Janasz

 

Poniedziałek  15.40-16.40

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Joanna Koj

 

Piątek  9.45-10.45

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Bogumiła Lis-Chojnacka

 

Poniedziałek  11.30-12.30

Budynek Zarzadzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Elzbieta Nowakowska-Rajsman

Kierownik Zespołu

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  12.00-13.00

Budynek Studium Języków Obcych UŁ

Ul. Pomorska 161 pokój 3.08

Mgr Anna Tranda

 

Środa  8.40-9.40

Budynek Zarzadzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Teresa Sanocka

 


 

Mgr Monika Pietrzak

 

Poniedziałek  16.15-17.15

Budynek WNG ul. Kopcińskiego 31 sala F203

Mgr Anna Krymarys

 

Środa  12.30-13.30

Budynek Prawa  ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

 

 

                                   Zespół lektorów Języka Łacińskiego i Rosyjskiego

 

 

Mgr Anna Iwaniec

 

Czwartek  9.45-11.15

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Jolanta Wójtowicz-Szymańska

 

Poniedziałek  17.00-18.00

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

 
Mgr Dariusz Gwis
Kierownik Zespołu

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  8.45-9.45

Budynek Studium Języków Obcych UŁ ul. Pomorska 161

Budynek Historii ul. Kamińskiego 27 sala 34

Mgr Maria Nowakowska-Aftowicz

 

Wtorek  10.45-11.45

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Dr Anna Maciejewska

 

Czwartek  17.00-18.00

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54