Konsultacje lektorów Studium Języków Obcych

Uniwersytetu  Łódzkiego

 

Sesja egzaminacyjna od 23 stycznia do 5 lutego 2017 r.

Sesja poprawkowa  od 13 do 19 lutego 2017 r.

 

                               Zespół   Anglistów

 

Imię i nazwisko

lektora

Godziny konsultacji

Miejsce konsultacji

Mgr Aleksandra Augustyniak

 

                    23.01.br.  12.00-13.00

 25.01. i 01.02.br.  16.00-17.00

30.01. i 13.02.br.  13.00-14.00

15.02.br.  16.00-17.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Katarzyna Bachman-Fabijanowska

Poniedziałek  8.00-9.00

Środa  8.00-9.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 216

Mgr Mariusz Bilski

 

Poniedziałek  16.00-17

Czwartek  11..00-12.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 216

Mgr Magdalena Cander

 

urlop bezpłatny

 

Mgr Kamila Chorąziak

 

poniedziałek  13.00-14.00

czwartek  13.00-14.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Marzena Conio

 

Poniedziałek  9.00-10.00

Czwartek  15.00-16.00

Budynek Wydziału Filologicznego ul. Pomorska 171 pokój 3.54

Mgr Katarzyna Duklas

 

23.01.br.  14.00-15.00

27 i 30.01.br 15.00-16.00

01 i 16.02.br.   10.00-11.00

13.02.br.  15.00-16.00

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 110

Budynek Matematyki ul. Banacha 22 sala A-415

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 110

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 110

Mgr Magdalena Dworakowska

 

24.01. i 14.02.br.  16.15-17.15

26.01. i 16.02.br  12.00-13.00

01.02.br. 14.00-15.00

03.02.br.  16.00-17.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.10

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Dorota Dziuba

 

Wtorek  9.00-10.00

Czwartek  9.00-10.00

Budynek Biologii ul. Banacha 1/3 sala 100

Mgr Ewa Frankowska-Zuther

 

Poniedziałek  10.00-11.00

Środa  16.00-17.00

Budynek geografii ul. Narutowicza 88 sala 127

Budynek Pedagogiki ul. Pomorska 46/48 sala 206

Mgr Marcin Gajdowicz

 

Poniedziałek  19.00-20.00

Środa  9.30-10.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Natalia Gawior

 

23 i 27.01.br.   16.00-17.00

30.01.br.  10.00-11.00

01.02.br.  14.00-15.00

13.02.br.  10.00-11.00

17.02.br.  16.00-17.00

 

Budynek Wydziału Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Dr Anna Gintowt-Dziwiłł

 

23.01.br.  11.30-12.30

31.01.br. i 14.02. br.  9.00-10.00

26.01.br.  9.00-10.00

2 i 16.02.br.  9.00-10.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Anna Jurek

 

Poniedziałek  15.30-16.30

Środa  10.00-11.00

Budynek Filologiczny ul. Pomorska 171 sala 1.11

 

Mgr Elżbieta Karwacka

Z-ca Dyrektora SJO

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.09

Mgr Agata Kasprzyk-Maryniak

 

Wtorek  15.00-16.00

Czwartek  9.00-10.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Natalia Kiełbasińska

 

Środa  14.00-15.00

Piątek  16.00-17.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Ewa Kołakowska

 

Poniedziałek  10.30-11.30

Środa  10.30-11.30

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Krystyna Krzemińska

Kierownik Zespołu

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.08

Mgr Katarzyna Kwiatkowska

 

Poniedziałek  10.00-11.00

Czwartek 10.00-11.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Maria Maciejewska

 

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek WNG ul. Kopcińskiego 31 sala F-103

Mgr Ewa Mianowska

 

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  17.00-18.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Agnieszka Michalak

 

Poniedziałek  17.000-18.00

Czwartek  17.00-18.00

wyjątkowo zamiast 26.01. przełożone na 27.01.br. 14.30-15.30

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 110

"

"

Mgr Jolanta Miśkiewicz

 

Wtorek  9.30-10.30

Piątek  9.30-10.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Ewa Mossakowska

 

Wtorek  12.30-13.30

Czwartek  16.00-17.00

Budynek Fizyki ul, Pomorska 149/153 sala A-272

Mgr Magdalena Naze

 

23 i 30.01.br.  18.00-19.00

26.01.br.  17.00-18.00

2, 13 i 16.02.br.  18.00-19.00

 

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Dr Dagmara Ossowska-Czader

 

Poniedziałek  15.5-16.15

Środa  12.00-13.00

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Krzysztof Perliński

 

Poniedziałek  10.30-11.30

Środa  17.00-18.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Marta Pskit

 

Urlop wychowawczy

 

Mgr Małgorzata Rudzińska

 

Poniedziałek  17.00-18.00

Środa  12.00-13.00

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 103

Mgr Ewa Samson-Nowacka

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Środa  10.30-11.30

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Katarzyna Słodkowicz

 

Poniedziałek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Sylwia Sobczyk

 

Poniedziałek  10.00-11.00

Środa  10.00-11.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Jadwiga Stępniewska

 

23 i 30.01.br.  16.00-17.00

25.01.br.  11.30-12.30

01.02.br.  13.00-14.00

13.02.br.  16.00-17.00

15.02.br. 11.30-12.30

Budynek Matematyki ul. Banacha 22 sala A415

Mgr Maria Szczepanik

 

Poniedziałek  17.00-18.00

Środa  12.00-13.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 216

Mgr Małgorzata Trafalska-Radziewicz

środa  16.00-17.00

piątek  12.00-13.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Rafał Turło

 

23.01.br.  17.00-18.00

30.01.br i 13.02.br.  9.00-10.0

26.01.br 02 i 16.02.br.  9.00-10.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Agnieszka Tyszkiewicz-Zora

 

23 i 28.01.br.  8.00-9.00

30.01. i 01.02.br.  8.00-9.00

13 i 18.02.br.  8.00-9.00

Wydział Chemii ul. Tamka 12 sala 021

Mgr Agata Ulacha

 

Środa  16.00-17.00

Piątek  10.00-11.00

Wydział Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Katarzyna Walińska

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Środa  9.00-10.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Maciej Witkowski

 

Wtorek  16.00-17.00

Piątek  13.00-14.00

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 0.12

Mgr Iwona Wojtacka-Kacprzyk

 

Poniedziałek  13.00-14.00

Środa  9.00-10.00

Budynek Historii ul. Kamińskiego 27 sala 34 lub 14

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

 

 

Zespół Germanistów i Romanistów

 

Mgr Wojciech Bachliński
Dyrektor  Studium

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.06

Mgr Lena Biedroń

 

Poniedziałek  17.0018.00

Środa  9.00-10.00

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Lidia Chiżyńska

 

Poniedziałek  17.30-18.30

Środa  8.00-9.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Budynek Pedagogiki ul. Pomorska 46/48 sala 314

Mgr Maciej Duda

 

Poniedziałek  16.30-17.30

Czwartek  16.00-17.00

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 14

Mgr Joanna Gałecka

 

Poniedziałek  10.00-11.00

Środa  10.00-11.00

Budynek Geografii ul. Narutowicza 88 sala 318K

Mgr Iwona Janasz

 

Poniedziałek  10.00-11.00

Środa  10.00-11.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Joanna Koj

 

Poniedziałek  8.30-9.30

Czwartek  12.30-13.30

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Bogumiła Lis-Chojnacka

 

Wtorek  15.00-16.00

Czwartek  11.00-12.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.07

Budynek Zarzadzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Elżbieta Nowakowska-Rajsman

Kierownik Zespołu

Wtorek  9.30-10.30

Czwartek  9.30-10.30

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.08

 

Mgr Anna Tranda

 

Wtorek  12.00-13.00

Czwartek  17.30-18.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Budynek Zarzadzania ul. Matejki 22./26 sala 217

Mgr Teresa Sanocka

 

Środa  15.00-16.00

Piątek  12.00-13.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.13

Mgr Monika Pietrzak

 

24, 26 i 31.01.br.  13.00-14.00

14.02.br.  13.00-14.00

2 i 16.02.br  16.00-17.00

Budynek WSMiP ul. Składowa 41 sala A-1

Mgr Anna Krymarys

 

Poniedziałek  11.00-12.00

Środa  12.30-13.30

Budynek Prawa ul. Składowa 8/12 sala 0.08

 

 

Zespół Rusycystów i Łacinników

 

Mgr Anna Iwaniec

 

Wtorek  17.00-18.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Jolanta Wójtowicz-Szymańska

 

Wtorek  16.00-17.00

Czwartek  11.00-12.00

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Dariusz Gwis
Kierownik Zespołu

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.08

Mgr Maria Nowakowska-Aftowicz

Poniedziałek  10.30-11.30

Środa  10.30-11.30

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Dr Anna Maciejewska

 

Poniedziałek  10.00-11.00

Środa  10.00-11.00

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54