Konsultacje lektorów Studium Języków Obcych UŁ

      w dniach od 12 do 30 czerwca 2017 r.

Zespół   Anglistów

 

Imię i nazwisko lektora

 

Godziny konsultacji

Miejsce konsultacji

Mgr Aleksandra Augustyniak

 

Wtorek  9.00-10.00

Czwartek  16.00-17.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Katarzyna Bachman-Fabijanowska

Poniedziałek  19.00-20.00

Środa  19.00-20.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 216

                                                                           

Mgr Mariusz Bilski

 

Poniedziałek  15.45-16.45

Czwartek  14.00-15.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 sala D-201

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Magdalena Cander

 

Urlop bezpłatny

 

Mgr Marzena Conio

 

Poniedziałek  8.30-9.30

Czwartek  16.00-17.00

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

Mgr Kamila Chorąziak

 

Wtorek  13.00-14.00

Czwartek  16.15-17.15

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Katarzyna Duklas

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  16.00-17.00

Instytut Psychologii ul. Smugowa 10/12  sala 110

Mgr Magdalena Dworakowska

 

Wtorek  16.00-17.00

czwartek  10.30-11.30

Wyjątkowo z 13.06 na 14.06 godz.17.30

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.10

Mgr Dorota Dziuba

 

Wtorek  9.00-10.00

Czwartek  9.00-10.00

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska ul. Banacha 1/3

sala 100

Mgr Ewa Frankowska-Zuther

Poniedziałek  10.00-11.00

Środa  15.30-16.30

Budynek  Pedagogiki ul. Pomorska 46/48 sala 213

Mgr Marcin Gajdowicz

 

Poniedziałek  17.00-18.00

Czwartek  9.30-10.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Natalia Gawior

Zwolnienie lekarskie

 

Dr Anna Gintowt-Dziwiłł

 

Poniedziałek  9.00-10.00

Czwartek  16.30-17.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Anna Jurek

 

Poniedziałek  10.00-11.00

Środa  9.00-10.00

 Budynek WSMiP sala 109

Mgr Elżbieta Karwacka

Z-ca dyrektora Studium

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.09

Mgr Agata Kasprzyk-Maryniak

 

Wtorek  11.45-12.45

Czwartek  15.00-16.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Natalia Kiełbasińska

 

Wtorek  16.30-17.30

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 110

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Ewa Kołakowska

 

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Wydział Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 pokój  0.08

Mgr Krystyna Krzemińska

Kierownik Zespołu Anglistów

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.08

Mgr Katarzyna Kwiatkowska

 

Wtorek  16.00-17.00

Czwartek  9.00-10.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Maria Maciejewska

 

Wtorek  10.00-11.00

Piątek  12.00-13.00

Budynek Geografii ul. Kopcińskiego 31  sala F-103

Mgr Ewa Mianowska

 

Poniedziałek  10.00-11.00

Środa  17.30-18.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Agnieszka Michalak

 

wtorek  17.00-18.00

czwartek  17.00-18.00

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 110

Mgr Jolanta Miśkiewicz

 

Wtorek  9.00-10.00

Czwartek  16.00-17.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Budynek Filologii  ul. Pomorska 171 sala 3.54

Mgr Ewa Mossakowska

 

Poniedziałek  16.30-17.30

Środa  14.30-15.30

Budynek Fizyki ul. Pomorska 149/153 s.271A

Mgr Magdalena Naze

 

Poniedziałek  18.00-19.00

Środa  10.30-11.30

Wyjątkowo 26.06.br.  16.30-17.30

Budynek Filologii ul. Pomorska 171/173 s.3.54

Dr Dagmara Ossowska-Czader

Poniedziałek  15.15-16.15

Środa  12.00-13.00

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Krzysztof Perliński

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Środa  10.00-11.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Marta Pskit

Urlop wychowawczy

 

 

Mgr Małgorzata Rudzińska

 

Poniedziałek  17.30-18.30

Piątek  12.00-13.00

        Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 105

Mgr Ewa Samson-Nowacka

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Środa  10.00-11.00

Wydział Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08/ s.0.04

Mgr Katarzyna Słodkowicz

 

Środa  16.00-17.00

Piątek  10.00-11.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Sylwia Sobczyk

 

Poniedziałek  10.00-11.00

Środa  10.00-11.00

Wyjątkowo 12.06.br  9.15-10.15

19.06.br.  9.00-10.00

Wydział Zarządzania ul. Matejki  22/26 sala 217

Mgr Jadwiga Stępniewska

 

Poniedziałek  15.30-16.30

Środa  9.00-10.00

Budynek Matematyki ul. Banacha 22 sala A-415

Mgr Maria Szczepanik

 

12 i 19.06.br  16.00-17.30

14 i 21.br.  11.30-13.00

Budynek Zarzadzania ul. Matejki 22/26 sala 103

Mgr Małgorzata Trafalska-Radziewicz

Wtorek  16.00-17.00

Czwartek  12.00-13.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Rafał Turło

 

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  16.30-17.30

25.06.br.  10.00-11.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Agnieszka Tyszkiewicz-Zora

 

Poniedziałek  8.00-9.00

Sobota  8.00-9.00

Wyjątkowo  19.06.br. ul. POW 3/5 p.D-201

Budynek Chemii ul. Tamka 12 sala 021

Mgr Agata Ulacha

 

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  16.30-17.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Katarzyna Walińska

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Środa  9.00-10.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój  D-201

Mgr Maciej Witkowski

 

Wtorek  18.00-19.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek WSMiP ul. Lindleya 5 sala 109

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 s.1.14

Mgr Iwona Wojtacka-Kacprzyk

 

Poniedziałek  8.30-9.30

Środa  12.30-13.30

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

Instytut Historii ul. Kamińskiego 27a sala 34 lub 14

Mgr Aneta Burska

Wtorek  13.30-14.30

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 102

 

 

 

 

Zespół Germanistów i Romanistów

 

 

Mgr Wojciech Bachliński

Dyrektor Studium

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.06

Mgr Lena Biedroń

 

Poniedziałek  17.45-18.45

Środa  8.00-9.00

Wydział Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Lidia Chiżyńska

 

Zwolnienie lekarskie

 

Mgr Maciej Duda

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Czwartek  16.00-17.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala

Mgr Joanna Gałecka-Duda

 

Poniedziałek  11.45-12.45

Czwartek  11.45-12.45

Budynek Geografii ul. Kopcińskiego 31 sala 118N

                       

Mgr Iwona Janasz

 

Wtorek  9.30-10.30

Czwartek  9.30-10.30

Wydział Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Joanna Koj

 

Wtorek  9.30-10.30

Czwartek  12.30-13.30

Budynek Zarządzania ul.  Matejki 22/26 sala 217

Mgr Bogumiła Lis-Chojnacka

 

Poniedziałek  17.0018.00

Środa  15.00-16.00

Budynek  Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Elżbieta Nowakowska-Rajsman

Kierownik Zespołu

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.08

Mgr Anna Tranda

 

Wtorek  15.00-16.00

Czwartek  11.00-12.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 sala D-201

Mgr Teresa Sanocka

 

Poniedziałek  17.00-18.00

Środa  9.00-10.00

Budynek Chemii ul. Tamka sala 3.10

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Anna Krymarys

 

Poniedziałek  15.45-16.45

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Monika Pietrzak

 

Poniedziałek  14.45-15.45

Środa  15.45-16.45

Budynek Geografii ul. Kopcińskiego 31 sala 203F

Budynek WSMiP ul. Lindleya 3 sala 109

 

 

Zespół Rusycystów i Łacinników

 

 

Mgr Anna Iwaniec

Wtorek  17.00-18.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 sala D-201

Mgr Jolanta Wójtowicz-Szymańska

 

Wtorek  11.00-12.00

Czwartek  11.00-12.00

Wyjątkowo 22.06.br. 11.00-12.00

Wydział Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 sala D-304

Mgr Dariusz Gwis

Kierownik Zespołu

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój  3.14

 Dr Anna Maciejewska

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Środa  10.00-11.00

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Maria Nowakowska-Aftowicz

 

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Wydział Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08