Konsultacje lektorów Studium Języków Obcych

Uniwersytetu  Łódzkiego

 

Zespół   Anglistów

 

 

Imię i nazwisko

lektora

Godziny konsultacji

Miejsce konsultacji

Mgr Aleksandra Augustyniak

 

Wtorek  13.00-14.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Katarzyna Bachman-Fabijanowska

 

Czwartek  15.00-16.30

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 2.04

Mgr Mariusz Bilski

 

Środa  11.30-13.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Aneta Burska

 

Wtorek  13.05-14.05

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Magdalena Cander

 

Urlop bezpłatny

 

Mgr Marzena Conio

 

Piątek  11.30-12.30

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

Mgr Kamila Chorąziak

 

Środa  13.00-14.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Katarzyna Duklas

 

Piątek  10.30-11.30

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Magdalena Dworakowska

 

Poniedziałek  14.45-15.45

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.10

Mgr Dorota Dziuba

 

Wtorek  9.30-10.30

Budynek Biologii ul. Banacha 1/3 sala 100B

Mgr Ewa Frankowska-Zuther

 

Środa  12.00-13.00

Budynek Matematyki ul. Banacha 22 sala A-415

Mgr Marcin Gajdowicz

 

Wtorek  10.00-11.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Natalia Gawior

 

Urlop wychowawczy

 

Dr Anna Gintowt-Dziwiłł

 

Wtorek  16.40-18.10

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Anna Jurek

 

Środa  11.30-12.30

Budynek Fizyki ul. Pomorska 149/153 sala A-415

Mgr Elżbieta Karwacka

Z-ca Dyrektora Studium

Wtorek 10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek SJO UŁ ul. Pomorska 161 pokój 3.09

Budynek SJO UŁ ul. Pomorska 161 pokój 3.09

Mgr Agata Kasprzyk-Maryniak

 

Czwartek  8.00-9.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Natalia Kiełbasińska

 

Poniedziałek  11.00-12.00

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 101

Mgr Ewa Kołakowska

 

Wtorek  14.00-15.00

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala .0.08

Mgr Krystyna Krzemińska

Kierownik Zespołu Anglistów

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Studium Języków Obcych 

ul. Pomorska 161 pokój 3.08

Mgr Katarzyna Kwiatkowska

 

środa  13.10-14.40

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Maria Maciejewska

 

Wtorek  13.30-14.30

Budynek Geografii ul. Kopcińskiego 31 sala F203

Mgr Ewa Mianowska

 

środa  8.15-9.45

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Agnieszka Michalak

 

Środa  13.20-14.20

Budynek WSMiP ul. Narutowicza 59 sala 10

Mgr Bożena Miśkiewicz

 

Poniedziałek  11.45-13.15

Budynek Pedagogiki ul. Pomorska 46/48 sala 09

Mgr Jolanta Miśkiewicz

 

Poniedziałek  15.00-16.00

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

Mgr Ewa Mossakowska

 

Wtorek  12.00-13.00

Budynek Fizyki ul. Pomorska 149/153 sala A272

Mgr Magdalena Naze

 

Czwartek  12.15-13.15

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

Dr  Dagmara Ossowska-Czader

 

Czwartek  14.00-15.00

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr  Krzysztof Perliński

 

Środa  13.00-14.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Małgorzata Piekarska

 

Wtorek  15.15-16.45

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Marta Pskit

 

Urlop wychowawczy

 

Mgr Małgorzata Rudzińska

 

Czwartek  15.30-16.30

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 102

Mgr Ewa Samson-Nowacka

 

Poniedziałek  15.00-16.00

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Katarzyna Słodkowicz

 

Wtorek  11.45-13.15

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Sylwia Sobczyk

 

Piątek  14.45-15.45

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Jadwiga Stępniewska

 

Wtorek  12.00-13.00

Budynek Matematyki ul. Banacha 22 sala A415

Mgr Maria Szczepanik

 

Zwolnienie lekarskie

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 206

Mgr Małgorzata Trafalska-Radziewicz

Poniedziałek  11.50-12.50

 

Budynek Pedagogiki ul. Pomorska 46/48 sala 09

Mgr Rafał Turło

czwartek  18.25-19.55

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr  Agnieszka Tyszkiewicz-Zora

Poniedziałek  10.25-11.25

 

Budynek Chemii ul. Tamka 12 sala 021

Mgr Agata Ulacha

 

Zwolnienie lekarskie

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Katarzyna Walińska

 

Wtorek  11.00-12.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Maciej Witkowski

 

Wtorek  13.15-14.45

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

 

Mgr Iwona Wojtacka-Kacprzyk

 

Środa  12.15-13.15

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

 

 

Zespół Germanistów i Romanistów

 

Mgr Wojciech Bachliński
Dyrektor Studium

Wtorek  10.00-12.00

Czwartek  10.00-12.00

Budynek Studium Języków Obcych UŁ

ul. Pomorska 171 pokój 3.06

Mgr Lena Biedroń

 

Poniedziałek  9.15-10.15

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Lidia Chiżyńska

 

Środa  17.00-18.00

Budynek WNoW ul. Pomorska 46/48 sala 314

Mgr Maciej Duda

 

Wtorek  17.45-18.45

Budynek Studium ul. Pomorska 171 sala 3.10

Mgr Joanna Gałecka

 

Wtorek  11.30-12.30

Budynek Geografii ul. Narutowicza 88 sala 104 F

Mgr Iwona Janasz

 

Środa  16.30-17.30

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Joanna Koj-Stangierska

 

Środa  8.45-9.45

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Bogumiła Lis-Chojnacka

 

Poniedziałek  16.55-17.55

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.12

Mgr Elżbieta Nowakowska-Rajsman

Kierownik Zespołu

Wtorek  9.30-10.30

Czwartek  9.30-10.30

Budynek Studium Języków Obcych UŁ

ul. Pomorska 161 pokój 3.08

Mgr Anna Tranda

 

Piątek  11.15-12.15

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Teresa Sanocka

 

Wtorek  14.45-15.45

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Adam Panaszek

 

środa  8.00-9.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.10

Mgr Monika Pietrzak

 

Środa  16.45-17.45

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 1.19

 

 

Zespół Rusycystów i Łacinników

 

 

Mgr Kamil Dyjankiewicz

 

Poniedziałek  11.50-12.50

Budynek WSMiP ul. Narutowicza 59 sala A2

Mgr Jolanta Wójtowicz-Szymańska

 

Piątek  16.00-17.00

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Dariusz Gwis
Kierownik Zespołu

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  9.00-10.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.08

Budynek Historii ul. Kamińskiego 27 sala 34

Mgr Maria Nowakowska-Aftowicz

 

Wtorek  10.45-11.45

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 9/12 sala 0.08

Dr Anna Maciejewska

 

Czwartek  16.30-17.30

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54