Konsultacje lektorów Studium Języków Obcych

Uniwersytetu Łódzkiego

 

Zespół Anglistów

 

Imię i nazwisko

lektora

Godziny konsultacji

Miejsce konsultacji

Mgr Aleksandra Augustyniak

 

Czwartek  11.30-12.30

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Katarzyna Bachman-Fabijanowska

Czwartek  11.45-13.15

 

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Mariusz Bilski

 

Poniedziałek  11.30-12.30

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala  217

Mgr Magdalena Cander

 

Urlop bezpłatny

 

Mgr Marzena Conio

 

Czwartek  11.30-12.30

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

Mgr Kamila Chorąziak

 

Poniedziałek 16.30-18.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Katarzyna Duklas

Piątek  10.30-11.30

 

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Magdalena Dworakowska

 

23.05.2017 r. 12.15-13.15

wtorek  16.30-17.30

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Dorota Dziuba

 

Czwartek  9.30-10.30

Budynek Biologii ul. Banacha 1/3 sala 100

Mgr Ewa Frankowska-Zuther

 

Czwartek  10.15-11.15

Budynek Matematyki ul. Banacha 22 sala A428

Mgr Marcin Gajdowicz

 

Środa  11.30-13.00

Budynek Zarzadzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Natalia Gawior

 

Zwolnienie lekarskie

 

Dr Anna Gintowt-Dziwiłł

 

Czwartek  11.30-13.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Anna Jurek

 

Poniedziałek  12.00-13.00

Budynek ul. Narutowicza 65 sala 109

Mgr Elżbieta Karwacka

Z-ca Dyrektora Studium

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

                                             Budynek Studium Języków Obcych UŁ

ul. Pomorska 161 pokój 3.08

Mgr Agata Kasprzyk-Maryniak

 

Wtorek  10.00-11.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Natalia Kiełbasińska

 

Poniedziałek 12.00-13.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Ewa Kołakowska

 

Poniedziałek  13.15-14.15

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala .0.08

Mgr Krystyna Krzemińska

Kierownik Zespołu Anglistów

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Studium Języków Obcych 

ul. Pomorska 161 pokój 3.09

Mgr Katarzyna Kwiatkowska

 

Wtorek  16.40-18.20

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Maria Maciejewska

 

Czwartek  15.15-16.15

Budynek Geografii ul. Kopcińskiego 31 sala F103

Mgr Ewa Mianowska

 

Środa  9.45-11.15

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Agnieszka Michalak

 

Wtorek  17.00-18.00

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 110/105

Mgr Jolanta Miśkiewicz

 

Poniedziałek  11.30-13.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Ewa Mossakowska

 

Czwartek  11.45-12.45

Budynek Fizyki ul. Pomorska 149/153 sala A271

Mgr Magdalena Naze

 

Środa  14.00-15.00

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

Dr  Dagmara Ossowska-Czader

 

Poniedziałek  15.15-16.15

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr  Krzysztof Perliński

 

Poniedziałek  10.00-11.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Marta Pskit

 

Urlop wychowawczy

 

Mgr Małgorzata Rudzińska

Poniedziałek  15.30-16.30

 

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 105

Mgr Ewa Samson-Nowacka

 

Poniedziałek  13.15-14.15

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Katarzyna Słodkowicz

 

Poniedziałek  10.00-11.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Sylwia Sobczyk

 

Piątek  8.45-9.45

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Jadwiga Stępniewska

 

Czwartek  9.00-10.00

Budynek Matematyki ul. Banacha 22 sala A415

Mgr Maria Szczepanik

 

Środa  11.45-13.15

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Małgorzata Trafalska-Radziewicz

Poniedziałek  11.45-12.45

 

Budynek Pedagogiki ul. Pomorska 46/48 sala 0.9

Mgr Rafał Turło

 

Czwartek  16.45-18.15

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr  Agnieszka Tyszkiewicz-Zora

Poniedziałek  10.25-11.25

 

Budynek Chemii ul. Tamka 12 sala 021

Mgr Agata Ulacha

 

Wtorek  9.45-11.15

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Katarzyna Walińska

 

Poniedziałek  11.30-13.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Maciej Witkowski

 

Poniedziałek  11.45-12.45

Budynek Pedagogiki ul. Pomorska 46/48 sala 304

Mgr Iwona Wojtacka-Kacprzyk

 

Wtorek  11.40-12.40

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

 

 

Zespół Germanistów i Romanistów

 

    Mgr Wojciech Bachliński

                           Dyrektor Studium

  Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

  Budynek Studium Języków Obcych UŁ

ul. Pomorska 171 pokój 3.06

Mgr Lena Biedroń

 

                                Poniedziałek  09.15-10.15

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Lidia Chiżyńska

 

Zwolnienie lekarskie

 

Mgr Maciej Duda

 

Czwartek  16.00-17.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.13

Mgr Joanna Gałecka

 

Czwartek  9.30-10.30

Budynek Geografii ul. Narutowicza 88 sala 118N

Mgr Iwona Janasz

 

Czwartek  16.35-17.35

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Joanna Koj

 

Piątek  11.30-12.30

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.14

Mgr Bogumiła Lis-Chojnacka

 

Środa  15.00-16.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Elżbieta Nowakowska-Rajsman

Kierownik Zespołu

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Studium Języków Obcych UŁ

Ul. Pomorska 161 pokój 3.08

Mgr Anna Tranda

 

Wtorek  12.15-13.15

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Teresa Sanocka

 

Wtorek  9.30-11.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Monika Pietrzak

 

Wtorek  15.00-16.00

Budynek WSMiP ul. Składowa 59 sala A3

Mgr Anna Krymarys

 

wtorek  10.15-11.15

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

 

Zespół Rusycystów i Łacinników 

  

Mgr Anna Iwaniec

 

wtorek  15.00-16.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Jolanta Wójtowicz-Szymańska

 

Poniedziałek  17.00-18.00

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

                     Mgr Dariusz Gwis

                    Kierownik Zespołu

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  11.45-12.45

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.08

Budynek Historii ul. Kamińskiego 27 sala 34

Mgr Maria Nowakowska-Aftowicz

 

                        Wtorek  10.45-11.45

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 9/12 sala 0.08

Dr Anna Maciejewska

 

Czwartek   17.00-18.00

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54czwartek