Konsultacje lektorów Studium Języków Obcych

Uniwersytetu  Łódzkiego

 

Sesja egzaminacyjna od 22 stycznia do 4 lutego 2018 r.

Sesja poprawkowa  od 12 do 18 lutego 2018 r.

Zespół   Anglistów

 

Imię i nazwisko

lektora

Godziny konsultacji

Miejsce konsultacji

Mgr Aleksandra Augustyniak

 

Wtorek  11.00-12.00

Czwartek  16.00-17.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Katarzyna Bachman-Fabijanowska

Wtorek  8.00-9.00

Czwartek  8.00-9.00

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 1.29

Mgr Mariusz Bilski

 

Poniedziałek  14.00-15.00

Piątek  15.45-16.45

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 216

Mgr Aneta Burska

 

Wtorek  8.30-9.30

Czwartek  13.00-14.00

Wyjątkowo 14.02.br.  14.30-15.30

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22-26 sala 217

Mgr Magdalena Cander

 

Urlop bezpłatny

 

Mgr Kamila Chorąziak

 

Poniedziałek  17.00-18.00

Czwartek  13.00-14.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Marzena Conio

 

Poniedziałek  9.00-10.00

Czwartek  16.00-17.00

Budynek Wydziału Filologicznego ul. Pomorska 171 pokój 3.54

Mgr Katarzyna Duklas

 

Poniedziałek  10.00-11.00

Środa  15.30-16.30

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 110

Mgr Magdalena Dworakowska

 

 wtorek  14.45-15.45

Piątek  16.30-17.30

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.10

Mgr Dorota Dziuba

 

Wtorek  9.00-10.00

Czwartek  9.00-10.00

Budynek Biologii ul. Banacha 1/3 sala 100

Mgr Ewa Frankowska-Zuther

 

Poniedziałek  10.00-11.00

Środa 10.00-11.00

Budynek Matematyki ul. Banacha 22 sala A-415

Mgr Marcin Gajdowicz

 

Wtorek  15.30-16.30

Czwartek  8.45-9.45

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Natalia Gawior

 

Urlop wychowawczy

Budynek Wydziału Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Dr Anna Gintowt-Dziwiłł

 

Wtorek  18.15-19.15

Czwartek  9.00-10.00

Wyjątkowo 23.01.2018 r.  15.20-16.20

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Anna Jurek

 

Wtorek  15.00-16.00

Czwartek  15.00-16.00

Budynek WSMiP ul. Lindleya 3 sala 11

 

Mgr Elżbieta Karwacka

Z-ca Dyrektora SJO

Wtorek  9.30-10.30

Czwartek  9.30-10.30

 

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.09

Mgr Agata Kasprzyk-Maryniak

 

Wtorek  16.00-17.00

Czwartek  8.00-9.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Natalia Kiełbasińska

 

Poniedziałek  9.00-10.00

Środa  16.00-17.00.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 110

Mgr Ewa Kołakowska

 

Wtorek  11.00-12.00

Czwartek  11.00-12.00

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Krystyna Krzemińska

Kierownik Zespołu

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.08

Mgr Katarzyna Kwiatkowska

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Środa  12.00-13.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Maria Maciejewska

 

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek 10.00-11.00

Budynek WNG ul. Kopcińskiego 31 sala F-103

Mgr Ewa Mianowska

 

Poniedziałek  10.00-11.00

Środa  17.00-18.00

Budynek Pedagogiki ul. Pomorska 46/48 sala 213

Mgr Agnieszka Michalak

 

Środa  17.00-18.00

wyjątkowo zamiast 31.01.br  1.02.br.  17.00-18.00

Piątek  12.00-13.00

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 105

"

Mgr Bożena Miśkiewicz

 

Wtorek  11.00-12.00

Czwartek  16.00-17.00

dodatkowy dyżur 3.02.2018 r. 11.00-12.30

Budynek Geografii ul. Narutowicza 88 sala 419

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 202

Mgr Jolanta Miśkiewicz

 

Wtorek  15.00-16.00

Czwartek  15.00-16.00

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

Mgr Ewa Mossakowska

 

Poniedziałek  15.30-16.30

Piątek  15.30-16.30

Budynek Studium ul, Pomorska 161 sala 3.07

Mgr Magdalena Naze

 

Poniedziałek  18.00-19.00

Środa  11.00-12.00

Wyjątkowo 14.02.br.  13.30-14.30

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

Dr Dagmara Ossowska-Czader

 

Wtorek  16.00-17.00

Czwartek  14.00-15.00

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Krzysztof Perliński

 

Poniedziałek  14.00-15.00

Środa  12.00-13.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Marta Pskit

Urlop wychowawczy

 

Mgr Małgorzata Rudzińska

 

Poniedziałek  14.00-15.00

Środa  17.30-18.30

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 105

Mgr Ewa Samson-Nowacka

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Środa  9.00-10.00

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Katarzyna Słodkowicz

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Sylwia Sobczyk

 

Poniedziałek  10.00-11.00

Środa  10.00-11.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Jadwiga Stępniewska

 

Poniedziałek  10.00-11.00

Środa  11.30-12.30

Budynek Matematyki ul. Banacha 22 sala A-415

Mgr Maria Szczepanik

 

Poniedziałek  10.00-11.00

Środa  18.00-19.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 216

Mgr Małgorzata Trafalska-Radziewicz

23.01.br.  12.00-13.00

26.01.br  16.00-17.00

30.01.br.  12.00-13.00

02.02.br. 16.00-17.00

13.02.br.  12.00-13.00

16.02.br. 16.00-17.00

Budynek Pedagogiki ul. Pomorska 46/48 sala 209

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala -31

Budynek  Pedagogiki ul. Pomorska 46/48 sala 209

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala -31

Budynek  Pedagogiki ul. Pomorska 46/48 sala 209

Mgr Rafał Turło

 

Poniedziałek  15.00-16.00

Czwartek  9.00-10.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Agnieszka Tyszkiewicz-Zora

 

Poniedziałek  8.00-9.00

Sobota  8.00-9.00

Wyjątkowo  31.01.br zamiast 3.02.br. 8.00-9.00

13 i 17.02.br.  8.00-9.00

Wydział Chemii ul. Tamka 12 sala 021

Mgr Agata Ulacha

 

Zwolnienie lekarskie

Wydział Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Katarzyna Walińska

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Środa  9.00-10.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Maciej Witkowski

 

Urlop zdrowotny

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 0.12

Mgr Iwona Wojtacka-Kacprzyk

 

Poniedziałek  8.30-9.30

Środa  8.30-9.30

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

 

 

Zespół Germanistów i Romanistów

 

Mgr Wojciech Bachliński

Dyrektor  Studium

Wtorek  10.00-12.00

Czwartek  10.00-12.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.06

Mgr Lena Biedroń

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Środa  9.00-10.00

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Lidia Chiżyńska

 

Środa  17.00-18.00

Piątek  10.00-11.00

Budynek Pedagogiki ul. Pomorska 46/48 sala 314

Mgr Maciej Duda

 

Wtorek  15.00-16.00

Piątek  15.00-16.00

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 202

Mgr Joanna Gałecka

 

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  12.00-13.00

Budynek Geografii ul. Narutowicza 88 sala 118N

Mgr Iwona Janasz

 

Poniedziałek  9.00-10.00

Środa  9.00-10.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Joanna Koj

 

Środa  10.00-11.00

Piątek  10.00-11.00

Budynek Studium ul. Pomorska 163 sala 314

Mgr Bogumiła Lis-Chojnacka

 

Poniedziałek  16.45-17.45

Środa  14.30-15.30

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.14

Budynek Zarzadzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Elżbieta Nowakowska-Rajsman

Kierownik Zespołu

Wtorek  9.30-10.30

Czwartek  9.30-10.30

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.08

Mgr Anna Tranda

 

Wtorek  15.00-16.00

Piątek  10.30-11.30

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22./26 sala 217

Mgr Teresa Sanocka

 

Wtorek  11.30-12.30

Czwartek  18.30-19.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Adam Panaszek

 

Poniedziałek  11.00-12.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.10

Mgr Monika Pietrzak

 

Wtorek  14.20-15.20

25.01.br.  14.30-15.30

1 i 15.02.br.  11.00-12.00

Budynek WSMiP ul. Lindleya 3 sala 11

 

 

Zespół Rusycystów i Łacinników

 

 

Mgr Kamil Dyjankiewicz

 

22.01.br.  17.00-18.00

24.01.br.  16.30-17.30

12.02.br.  17.00-18.00

14.02.br.  16.30-17.30

Budynek Pedagogiki ul. Pomorska 46/48 sala 204

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.10

Budynek  Pedagogiki ul. Pomorska 46/48 sala 204

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.10

Mgr Jolanta Wójtowicz-Szymańska

 

Czwartek  11.30-12.30

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Dariusz Gwis

Kierownik Zespołu

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.08

Mgr Maria Nowakowska-Aftowicz

Wtorek  11.00-12.00

Czwartek  11.00-12.00

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Dr Anna Maciejewska

 

Środa  16.00-17.00

Piątek  9.00-10.00

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54