Konsultacje lektorów Studium Języków Obcych UŁ

                                            w dniach 21 stycznia do 03 lutego 2019 r.

                                        oraz w sesji poprawkowej od 11 do 17 lutego 2019 r.

 

Zespół   Anglistów

 

Imię i nazwisko lektora

 

Godziny konsultacji

Miejsce konsultacji

Mgr Aleksandra Augustyniak

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Środa  9.00-10.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Katarzyna Bachman-Fabijanowska

Wtorek  16.30-17.30

Czwartek  8.00-9.30

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 2.31

                                                                           

Mgr Mariusz Bilski

 

Poniedziałek  15.30-16.30

Czwartek  11.30-12.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 sala D-201

Mgr Aneta Burska

 

Wtorek  8.30-9.30

Czwartek  16.00-17.00

Wyjątkowo 12.02.br.  14.30-15.30

Budynek Filologiczny ul. Pomorska 171 sala 2.46

Mgr Magdalena Cander

 

                                               Urlop bezpłatny

 

Mgr Marzena Conio

 

Poniedziałek  9.00-10.00

Piątek  9.00-10.00

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

Mgr Kamila Chorąziak

 

Wtorek  16.30-17.30

Czwartek  14.00-15.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Katarzyna Duklas

Wtorek  15.30-16.30

Czwartek  10.00-11.00

Instytut Psychologii ul. Smugowa 10/12  sala 110

Mgr Magdalena Dworakowska

 

środa  15.00-16.00

piątek  16.30-17.30

 

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.10

Mgr Dorota Dziuba

 

Wtorek  9.00-10.00

Czwartek  9.00-10.00

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska ul. Banacha 1/3

sala 100B

Mgr Ewa Frankowska-Zuther

Poniedziałek  10.00-11.00

Czwartek  16.00-17.00

Budynek  Matematyki ul. Banacha 22 sala A-415

Mgr Marcin Gajdowicz

 

Wtorek  16.30-17.30

Czwartek  9.30-10.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Natalia Gawior

wtorek  9.00-10.00

czwartek  14.00-15.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Dr Anna Gintowt-Dziwiłł

 

Wtorek  18.15-19.15

Czwartek  9.00-10.00

  21.01.br. 18.15-19.15

23.01.br.  9.00-10.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Anna Jurek

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Środa  15.00-16.00

 Wydział Matematyki ul. Banacha 22 sala A-415A

Mgr Elżbieta Karwacka

Z-ca dyrektora Studium

Wtorek  9.30-10.30

Czwartek  9.30-10.30

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.09

Mgr Agata Kasprzyk-Maryniak

 

Poniedziałek  14.00-15.00

Środa  8.00-9.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Natalia Kiełbasińska

 

Poniedziałek  10.00-11.00

Środa  17.00-18.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.14

Mgr Ewa Kołakowska

 

Poniedziałek  10.30-11.30

Czwartek  18.00-19.00

Wydział Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 pokój  0.08

Mgr Krystyna Krzemińska

Kierownik Zespołu Anglistów

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  11.30-12.30

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.08

Mgr Katarzyna Kwiatkowska

 

Poniedziałek  18.00-19.00

Środa  11.00-12.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Ewa Mianowska

 

Poniedziałek  10.00-11.00

Środa  18.00-19.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Agnieszka Michalak

 

środa  16.00-17.00

piątek  12.00-13.00

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 110

Mgr Jolanta Miśkiewicz

 

Poniedziałek  10.00-11.00

Środa  13.00-14.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

 Mgr Bożena Miśkiewicz

 

Wtorek  11.00-12.00

Czwartek  11.00-12.00

Budynek Pedagogiki ul. Pomorska 46/48  sala 09

Budynek Geografii ul. Kopcińskiego 31 sala 419

Mgr Ewa Mossakowska

 

Wtorek  16.00-17.00

Czwartek  15.30-16.30

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.07

Mgr Magdalena Naze

 

Wtorek  18.00-19.00

Czwartek  12.00-13.00

Wyjątkowo 14.02.2019 r.  13.30-14.30

Budynek Filologii ul. Pomorska 171/173 s.3.54

Dr Dagmara Ossowska-Czader

Wtorek  14.00-15.00

Czwartek  14.00-15.00

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Krzysztof Perliński

 

poniedziałek  16.00-17.00

środa  10.00-11.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Marta Pskit

Urlop wychowawczy

 

 

Mgr Małgorzata Piekarska

 

Wtorek  14.00-15.00

Czwartek  11.00-12.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Małgorzata Rudzińska

 

środa  18.00-19.00

piątek 13.00-14.00

        Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 105

Mgr Ewa Samson-Nowacka

 

Wtorek  9.15-10.15

Czwartek  17.15-18.15

Wydział Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08/ s.0.06

Mgr Katarzyna Słodkowicz

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Środa  11.00-12.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Sylwia Sobczyk

 

Poniedziałek  10.30-11.30

Środa  10.30-11.30

Wyjątkowo 11 i 13.02.br.  9.00-10.00

Wydział Zarządzania ul. Matejki  22/26 sala 217

Mgr Jadwiga Stępniewska

 

Poniedziałek  10.00-11.00

Czwartek  16.00-17.00

Budynek Matematyki ul. Banacha 22 sala A-415

Mgr Maria Szczepanik

 

Poniedziałek  10.00-11.00

Środa  16.00-17.00

Budynek Zarzadzania ul. Matejki 22/26 sala 203

Mgr Małgorzata Trafalska-Radziewicz

Wtorek  11.00-12.00

Piątek  16.00-17.00

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 2.45

Mgr Rafał Turło

 

Wtorek  8.30-9.30

Czwartek  17.30-18.30

27.01.2019 r.  10.00-12.00 dla studentów niestacjonarnych

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Agnieszka Tyszkiewicz-Zora

 

Poniedziałek  8.00-9.00

26 i 30.01.2019 r. 8.00-9.00

11 i 16.02. 2019 r.  8.00-9.00

Budynek Chemii ul. Tamka 12 sala 021

Mgr Agata Ulacha

 

Urlop wychowawczy

 

Mgr Katarzyna Walińska

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Środa  9.00-10.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój  D-201

Mgr Maciej Witkowski

Środa  18.00-19.00

Piątek  10.00-11.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 102

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Iwona Wojtacka-Kacprzyk

 

Poniedziałek  9.00-10.00

Środa  8.30-9.30

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

Mgr Paulina Jankowska

 

23,30.01.2019 r. 10.00-11.00

13.02.2019 r.  10.00-11.00

Wydział Zarządzani9a ul. Matejki 22/26 sala 102

Mgr Emilia Jurkiewicz-Majek

 

 

 

 

Zespół Germanistów i Romanistów

 

Mgr Wojciech Bachliński

Dyrektor Studium

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.06

Mgr Lena Biedroń

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Środa  9.00-10.00

Wydział Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Lidia Chiżyńska

 

Środa  16.00-17.00

Piątek  10.00-11.00

Budynek Pedagogiki ul. Pomorska 46/48 sala 314

Mgr Maciej Duda

 

Wtorek  15.00-16.00

Piątek  14.00-15.00

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 110

Mgr Joanna Gałecka-Duda

 

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  14.00-15.00

Budynek Geografii ul. Narutowicza 88 sala 205N

                                                                 sala 118 N

Mgr Iwona Janasz

 

Poniedziałek  9.30-10.30

Wydział Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Joanna Koj

 

Wtorek  10.00-11.00

Piątek  10.00-11.00

Budynek Zarządzania ul.  Matejki 22/26 sala 217

Mgr Elżbieta Nowakowska

Rajsman

Kierownik Zespołu

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.08

 

Mgr Anna Tranda

 

Wtorek  12.00-13.00

Czwartek  12.00-13.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Adam Panaszek

 

21 i 28.01.2018 r. 13.00-14.00

11.02.2018 r.  13.00-14.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.10

Mgr Monika Pietrzak

 

Poniedziałek  13.40-14.40

Czwartek  10.40-11.40

Budynek WSMiP ul. Lindleya 3/5 sala 11

 
Zespół Rusycystów i Łacinników

 

Mgr Izabela Białas

Wtorek  12.00-13.00

czwartek  13.30-14.30

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.10

Mgr Dariusz Gwis

Kierownik Zespołu

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój  3.14

 Dr Anna Maciejewska

 

Środa  17.00-18.00

Piątek  12.00-13.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

Mgr Maria Nowakowska-Aftowicz

 

 

Wydział Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08