Nr naszego  konta bankowego do wpłat należności za  kursy pozaprogramowe z języków obcych
Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego ul. Pomorska161

 nr konta 30 1240 3028 1111 0010 1143 6060

należy dopisać za  jaki kurs  jest to wpłata oraz  imię i nazwisko słuchacza, a  następnie  niezwłocznie przesłać na adres e-mail:  dorota@uni.lodz.pl lub dostarczyć do Studium ksero dowodu wpłaty.

 

 

                                                       W A G A       K U R S Y      D O K S ZT A Ł C A J Ą C E

 

Jak co roku placówka, nasza zorganizuje pozaprogramowe odpłatne kursy języków obcych na poziomie podstawym, średniozaawansowym oraz specjalistyczne w zakresie  terminologii ekonomicznej, biznesowej i prawniczej.  Na życzenie studentów skłonni jesteśmy zorganizować każdy inny kurs.

Zapisy  w Studium  tel. 42 66 55 114 lub e-mail: dorota@uni.lodz.pl
Należy pobrać formularz zgłoszeniowy (doc) lub  formularz zgłoszeniowy (pdf) i po wypełnieniu przesłać na powyższy e-mail.

Koszt kursu od 250 zł do 750 zł semestralnie- w zależnosci od  ilości godzin zajęć  tygodniowo (od 2 do 6 godzin lekcyjnych)

 

" Im więcej znasz języków, tym bardziej jesteś człowiekiem " hasło Komisji Europejskiej więc i Ty pomyśl o dobrej znajomości języka obcego.

 

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2015/2016 organizować będzie pozaprogramowe kursy językowe dla studentów UŁ z języków :  

 • Angielskiego na poziomie zaawansowanym przygotowujące do certyfikatu BEC Vantage i BEC Higher po 6 godzin lekcyjnych tygodniowo. Kurs jest szczególnie  polecany studentom Wydziałów Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Zarządzania. Studium jest Zamkniętym Ośrodkiem Egzaminacyjnym - Centre No: PL005

 • Angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym B1 przygotowujące do certyfikatu BEC Preliminary – po 4 godziny lekcyjne  tygodniowo. Studium jest Zamkniętym Ośrodkiem Egzaminacyjnym - Centre No: PL005

 • Angielskiego na poziomie początkowym A1 lub wyższym  w zakresie języka ogólnego

 • Kurs języka angielskiego prawniczego  -  6  godzin lekcyjnych  tygodniowo - przygotowujący do egzaminu Test of Legal English Skills ( www.toleslegal.com) na poziomie Higher i Advanced . Osoby, które zdadzą egzamin otrzymują certyfikat  z Global Legal English Centre, Durham, Anglia.  Kurs jest / prowadzony przez lektorów SJO UŁ  Jego adresatami są studenci Wydziału Prawa i Administracji oraz   środowisk- prawniczych w naszym mieście

  Studium jest Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym TOLES

 • Niemieckiego na poziomie początkowym A1 lub wyższym  w zakresie języka ogólnego 

 • Francuskiego na poziomie początkowym A1 lub  wyższym  w zakresie języka ogólnego  

 • Włoskiego na poziomie początkowym A1l ub wyższym  w zakresie języka ogólnego

 • Hiszpańskiego na poziomie początkowym A1 lub wyższym w zakresie języka ogólnego

 • Rosyjskiego na poziomie zaawansowanym przygotowujący do międzynarodowego  certyfikatu „ Biznes Kontakt"

 • Chińskiego na poziomie początkowym i zaawansowanym zakresie języka ogólnego -  kurs  nieodpłatny dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego

 • oraz inne kursy na zamówienie w zakresie języków angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, chińskiego oraz łaciny.

Gwarantujemy :

 • wysoko wykwalifikowanych specjalistów naszej placówki prowadzących zajęcia
 • materiały kserograficzne gratis
 • niskie ceny
 • możliwość opłat ratalnych w  przypadku kursów 3,4 lub 6 godzinnych
 • bezpłatne  egzaminy próbne
 • pretestingi
 • dogodne terminy zajęć ustalane wspólnie  ze słuchaczami
 • po zakończeniu kursu, na życzenie, wystawiamy zaświadczenia  o jego ukończeniu
 • zdawalność egzaminów wśród słuchaczy, którzy przystąpili do międzynarodowych egzaminów  na  certyfikaty językowe  wynosi powyżej 98%

 

 

Zapisy w Studium Języków Obcych UŁ  ul. Pomorska 161/163   - pok. 3.05 III piętro
tel 42-635 52 72  42- 665-51-14  email:
dorota@uni.lodz.pl