telc B2 Struktura Egzaminu

 


 

Części składowe


 

Cel


 

Typ zadania

Ilość

punktów

Czas

w

min.

EGZAMIN PISEMNY

1 Rozumienie tekstu czytanego

  

1.1

   


 

1.2

 

 

 

1.3

 

 

Czytanie w celu zrozumienia istoty tekstu


 
 ­­­­­­­Czytanie w celu szczegółowego poznania tekstu

 

Czytanie wybiórcze; w celu wybrania potrzebnych informacji i ich dopasowania


 
 


 5 zadań do dopasowania


 
 

5 zadań wielokrotnego wyboru


 

 

10 zadań do dopasowania


 

 

25


 

 

 

25


 


 

25


 


 


 


 

 90

2 Elementy strukturalne

2.1


 

2.2


 


 

Część A


 

Część B

 

10 zadań wielokrotnego wyboru

 

10 zadań do dopasowania

 

15


 

15


 


 

PRZERWA

20

3 Rozumienie ze słuchu

 

 

3.1

 

 

3.2

 

 

3.3

 


 


 

Rozumienie istoty tekstów ze słuchu

 

Rozumienie szczegółowe ze słuchu

 

Rozumienie wybiórcze ze słuchu


 


 

5 zdań prawda/fałsz


 

10 zdań prawda/fałsz


 

5 zdań prawda/fałsz


 


 


 

25


 

25


 

25


 


 


 


 

ok. 20

4 Pisanie listu


 

formalny/półformalny list 150 – 200 słów,

wybór jednego z dwóch zadań .


 


 

45


 

30

EGZAMIN USTNY

  • Część 1

  Prezentacja

 

  • Część 2

Dyskusja

 

  • Część 3

Zadanie


 

Egzamin przeprowadzany w parach , w wyjątkowych sytuacjach (nieparzysta ilość kandydatów) w grupie trzyosobowej


 


 


 

75


 


 


 

ok. 15