TOEFL iBT to jeden z najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych egzaminów językowych honorowany przez liczne organizacje na całym świecie (ponad 6000 instytucji), umożliwiający studia min w takich krajach jak Wielka Brytania, oraz inne kraje europejskie, USA czy Australia. Skierowany jest głównie do osób pragnących kontynuować naukę na prestiżowych uczelniach wyższych, ubiegających się o stypendia zagraniczne, biorących udział w programach wymiany. Jest to narzędzie sprawdzające umiejętność używania i rozumienia języka angielskiego mówionego, pisanego i słyszanego w kontekście akademickim, a więc jest przeznaczony głównie dla studentów i pracowników akademickich.
 
 
Egzamin TOEFL iBT
 
To najpopularniejszy egzamin na świecie administrowany w ponad 80 krajach całego świata umożliwiający studia w takich krajach jak Wielka Brytania i inne kraje europejskie oraz Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Hong Kong, Singapur, Japonia oraz Korea
Przygotowując się do egzaminu TOEFL studenci zdobywają umiejętności pozwalające na swobodną komunikację w sytuacjach akademickich.
 
 
Co to jest TOEFL iBT?
 
·        to egzamin umożliwiający kontynuację studiów na prestiżowych uczelniach wyższych
·        to narzędzie oceny znajomości języka angielskiego w programach wymiany i stypendiach.
·        to narzędzie pomocne przy podejmowaniu decyzji o stypendiach w instytucjach akademickich
·        w narzędzie w procesie decyzyjnym dotyczącym przyjęcia studentów międzynarodowych
·        to egzamin sprawdzający umiejętności językowe w kontekście akademickim (nie biznesowym)
·        to narzędzie wykorzystywane w agencjach rządowych, licencyjnych i certyfikacyjnych przy podejmowaniu decyzji o programach wymiany i stypendiach
·        to narzędzie oceny poziomu zaawansowania języka angielskiego pracownika
·        to egzamin sprawdzający zdolności używania i rozumienia języka angielskiego mówionego, pisanego i słyszanego
·        wiarygodny certyfikat potwierdzający znajomość języka
·        to uznawany na całym świecie standard znajomości języka angielskiego
·        to certyfikat honorowany przez ponad 6100 uczelni wyższych i innych instytucji na całym świecie
·        to najpopularniejszy egzamin na świecie
 
 
Dla kogo jest TOEFL iBT?
 
·        dla studentów ubiegających się o stypendia zagraniczne
·        dla studentów pragnący kontynuować studia na prestiżowych uczelniach wyższych
·        dla pracowników instytucji akademickich uczestniczących w programach wymiany
·        dla instytucji akademickich
·        dla agencji rządowych, certyfikacyjnych
·        dla instytucji edukacyjnych
·        instytucji biorących udział w programach wymiany pracowników lub studentów
·        dla osób indywidualnych ubiegających się o wiarygodny certyfikat znajomości języka angielskiego
 
 
Jak wygląda i z czego się składa TOEFL iBT?
·        Mierzy cztery umiejętności językowe poprzez wymieszanie ich elementów, w  zintegrowanych ćwiczeniach:
rozumienie ze słuchu,
czytanie,
pisanie
mówienie
·        Koncentruje się na odpowiednim użyciu języka angielskiego, nie na teoretycznej wiedzy o języku
·        Wykorzystuje zintegrowane ćwiczenia, które powiązane są z rzeczywistym wykorzystaniem języka w społeczeństwie, co skutkuje dokładniejszą oceną zdolności do aktywnego partycypowania w środowisku akademickim.
·        Jest on administrowany przez autoryzowane ośrodki egzaminacyjne ETS.
·        W oparciu o testowanie z wykorzystaniem Internetu, ETS ma możliwość rejestrować i przekazywać wypowiedzi oraz odpowiedzi egzaminowanych  w bezpieczny i ustandaryzowany sposób.
·        Zastosowanie procedury rejestracji online znacznie przyśpiesza proces rejestracji oraz sprawdzenia rezultatów egzaminu.
·        Egzaminowani otrzymują wyniki drogą internetową już po15 dniach ukończeniu testu, jak również oficjalnie potwierdzone wyniku (Score Report)
·        Wyniki punktowe zapewniają, instytucjom z nich korzystającym, niezbędną elastyczność przy ustanawianiu wewnętrznych wymagań dotyczących poszczególnych stanowisku. Każdy może zdecydować, jaki poziom punktów spełnia jego oczekiwania.

ZAPRASZAMY NA STRONY