My Łódź
języki obce
w promocji regionu

Strona została opracowana w ramach projektu
‘My Łódź-języki obce w promocji regionu’ finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Uczestnicy projektu opracowali szeroką gamę artykułów,
filmów i prezentacji multimedialnych zawierających wiele szczegółowych informacji dotyczących Łodzi i okolic.

Wszystkie znajdujące się na stronie materiały mogą być używane do promocji regionu łódzkiegoThe page has been prepared as part of the project
‘My Łódź – Foreign Languages in Promotion of the Łódź Region’
financed by the European Union through
European Social Fund Participants of the project have prepared a variety of articles,
films and presentations giving in depth information on a multitude of aspects of the city of Łódź and the surrounding areas
.
All materials may be used for promotional purposes of the Łódź Region.Łódź jak ją widzimy / Łódź how we see it

Architecture:Culture:Piotrkowska Street:

Materiały promocyjne / Promotional MaterialsPodziel się opinią o projekcie
Nick:

komentarz:

  Celem projektu było podniesienie kompetencji językowych osób zatrudnionych w branżach związanych z obsługą gości zagranicznych i promocją regionu łódzkiego.

Projekt był realizowany w okresie kwiecień 2011 – marzec 2013

Uczestnictwo w projekcie było bezpłatne. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw. Projekt skierowany był do 160 osób, których znajomość języka obcego jest niewystarczająca do profesjonalnej promocji regionu łódzkiego, jego instytucji kulturalnych i hotelarsko-turystycznych oraz obsługi gości zagranicznych.

  Warunki uczestnictwa:

1. Ukończone 18 lat
2. Zameldowanie lub zatrudnienie na terenie województwa Łódzkiego
3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy-zlecenia lub umowy o dzieło
4. Zgłoszenie na szkolenie odbywa się z własnej inicjatywy, a uczestnictwo w kursie odbywa się poza godzinami pracy.


Priorytetowo traktowane były osoby zajmujące się promocją instytucji i miejsc turystyczno-kulturalnych regionu, jak również dziennikarze oraz pracownicy branży hotelarsko-turystycznej >> pozostałe projekty według kategorii