Kursy
językowe


  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA


Liczba grup: 12; liczba osób w grupie: 8–12

Proponowane języki: niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, angielski.

Poziomy zaawansowania: od A1 (również „starter”) do B1.

Szkolenie było przeznaczone dla osób chcących podwyższyć swoją znajomość języka obcego do stopnia umożliwiającego sprawną komunikację. Były to kursy rozwijające wszystkie sprawności językowe, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji werbalnej, o rozszerzonym zakresie tematyki turystyczno-hotelarskiej..

Kurs obejmował 240 godzin zajęć w systemie 2 x 2 godz. lekcyjne..

Zajęcia były podzielone na cztery semestry, 60 godzin lekcyjnych każdy.

W programie zajęć przewidywano naukę języka ogólnego i specjalistycznego z dziedziny hotelarstwa i turystyki.

Pod koniec drugiego roku nauczania w ramach zajęć nastąpiło przygotowanie do międzynarodowego certyfikatu językowego. Pod kątem egzaminu ćwiczone były następujące sprawności językowe: pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu oraz mówienie.Rozkład godzin:

164 godzin – język ogólny,

60 godzin – język fachowy z dziedziny hotelarstwa i turystyki,

12 godzin – przygotowanie do egzaminu międzynarodowego TELC,

4 godziny – wykorzystanie Internetu do ustawicznej nauki języka.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy kursów językowych przystąpili do egzaminu wewnętrznego z elementami języka fachowego z zakresu hotelarstwa i turystyki oraz mieli możliwość zdawania międzynarodowego egzaminu językowego TELC.