Treningi
interpersonalne
     W programie zarówno kursów jak i treningów językowych przewidywane były równolegle do nauki języka zajęcia z psycholingwistyki i komunikacji interpersonalnej. Zajęcia te były prowadzone metodą warsztatową, w każdej grupie po 3,5 godziny lekcyjnej w I i II semestrze

Celem warsztatów było w I semestrze zbudowanie dobrych relacji w grupie, doskonalenie kompetencji interpersonalnych i samoświadomości w tym obszarze oraz zapoznanie się z technikami ułatwiającymi naukę języka obcego. Zajęcia w semestrze II wprowadziły słuchaczy w tematykę skutecznej autoprezentacji i poprawiły umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i minimalizowania skutków stresu.

Wojciech Bachliński – kierownik projektu

Magda Matz – koordynator ds. dydaktycznychBiuro Projektu

Natalia Małecka - asystent projektu
"My Łódź - Języki Obce w Promocji Regionu"
Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego
Collegium Iuridicum (budynek "Paragrafu")
90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12 p. 1.28.C
tel/fax: (042) 633 31 68


sjoul@uni.lodz.pl