Treningi
językowe


  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA


Liczba grup: 4;

liczba osób w grupie: 8–12

Proponowane języki: angielski.

Poziomy zaawansowania: od B1 do C1.Szkolenie było przeznaczone dla osób, które znały już język obcy, jednak potrzebowały doszkolenia w specyficznym zakresie niezbędnym do praktycznego posługiwania się nim do pracy.

Kurs obejmował 180 godzin zajęć bezpośrednich + 60 godzin nauki na odległość w systemie

1 x 3 godz. lekcyjne + 1 godzina e-kontaktu z lektorem tygodniowo.

W każdej grupie zajęcia były prowadzone zarówno przez lektora polskiego jak i native speakera, w zależności od tematu zajęć. Program był dostosowywany do potrzeb i zainteresowań uczestników i wspólnie ustalany przez grupę. Oprócz nauki języka w ramach projektu tworzone były obcojęzyczne materiały promocyjne związane z miejscem pracy słuchaczy. W ramach e-learningu, każdy uczestnik indywidualnie pracował nad wytyczonym sobie celem językowym poprzez bezpośredni kontakt z lektorem