Studium Języków Obcych UŁ zaprasza na dodatkowe kursy i egzaminy językowe!

Studium Języków Obcych, jednostka międzywydziałowa UŁ, promuje wśród studentów, doktorantów, pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, uczniów PLO UŁ, a także mieszkańców Łodzi i makroregionu wielojęzyczność umożliwiającą europejską mobilność zawodową.

W aktualnej ofercie SJO UŁ znajduje się kilka rodzajów kursów językowych oraz możliwość zdawania w pięciu językach obcych, uznawanego na terenie całej UE egzaminu TELC.  

Od nowego semestru oferujemy następujące kursy językowe z języka ANGIELSKIEGO, HISZPAŃSKIEGO i NIEMIECKIEGO stacjonarne lub online (TEAMS) dla studentów, pracowników naukowych, doktorantów oraz kandydatów do szkół doktorskich:  

  • zajęcia w grupach 10-12 osobowych,  
  • jeden lub dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne,  
  • wszystkie poziomy (A1, A2, B1, B2, C1, C2),  
  • opłata 450zł lub 900 zł za semestr (30godzin lub 60 godzin lekcyjnych / 15 zł za godzinę),  
  • program kursu obejmuje język ogólny z elementami sztuki prezentacji oraz pisania artykułów naukowych,  
  • kursy mogą też przygotowywać do egzaminów TELC na wszystkich poziomach zaawansowania  
  • zajęcia gwarantują podwyższanie swoich umiejętności językowych w miłej atmosferze, z wykorzystaniem najnowszych i skutecznych środków dydaktycznych.  

Pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres osoby prowadzącej:

  
DO ZOBACZENIA NA ZAJĘCIACH!