Zapisy na lektoraty w ramach grup międzywydziałowych na poziomie B1 dla studentów I roku

Studenci I roku UŁ, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 rozpoczynają naukę języka obcego w ramach lektoratu programowego, Studium Języków Obcych organizuje zapisy na lektoraty w ramach grup międzywydziałowych na poziomie B1

Zgłoszenia należy przesyłać na wskazane poniższe adresy e-mailowe do dn. 16.02.2022:

 
Uwaga! W przypadku małego zainteresowania danym językiem (mniej niż 15 os.) grupa nie zostanie uruchomiona.