Płatności za kursy pozaprogramowe

"Im więcej znasz języków, tym bardziej jesteś człowiekiem " hasło Komisji Europejskiej więc i Ty pomyśl o dobrej znajomości języka obcego.

Nr naszego konta bankowego do wpłat należności za  kursy pozaprogramowe z języków obcych:
Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego  
nr 30 1240 3028 1111 0010 1143 6060  

W tytule przelewu należy dopisać za jaki kurs jest to wpłata oraz imię i nazwisko słuchacza, a  następnie niezwłocznie przesłać na e-mail: sjoul@uni.lodz.pl  lub dostarczyć do Studium kopię dowodu wpłaty
 
Koszt kursu w zależności od  ilości godzin zajęć  tygodniowo (od 2 do 6 godzin lekcyjnych).


Gwarantujemy :

  • wysokowykwalifikowanych specjalistów naszej placówki prowadzących zajęcia
  • materiały kserograficzne gratis
  • niskie ceny
  • możliwość opłat ratalnych w przypadku kursów 3,4 lub 6 godzinnych
  • bezpłatne egzaminy próbne
  • pretestingi
  • dogodne terminy zajęć ustalane wspólnie ze słuchaczami
  • po zakończeniu kursu, na życzenie, wystawiamy zaświadczenia o jego ukończeniu
  • zdawalność egzaminów wśród słuchaczy, którzy przystąpili do międzynarodowych egzaminów na certyfikaty językowe wynosi powyżej 99%