Sesja egzaminacyjna telc w maju!

Studium Języków Obcych jako jednostka międzywydziałowa UŁ, promuje wśród studentów i pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, mieszkańców Łodzi i makroregionu wielojęzyczność umożliwiającą europejską mobilność zawodową.

Nauczanie w Studium Języków Obcych UŁ odbywa się na poziomach określonych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego oraz zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego przy wykorzystaniu dostępnych metod i technik, a nadrzędnym celem jest skuteczne kształcenie językowe i przygotowanie do egzaminów językowych studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego.

Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, zapraszamy do udziału w sesji egzaminacyjnej telc w dniach 27-30 maja 2022r.
W ofercie poziomy od A1 do C1 dla języków: angielskiego i niemieckiego
oraz od A1 do B2 dla języków: rosyjskiego, francuskiego i hiszpańskiego.

 

UWAGA!

Studenci Uniwersytetu Łódzkiego, którzy zdadzą egzamin telc:

  • na poziomie B2 mogą być zwolnieni z lektoratu i egzaminu kończącego lektorat na I stopniu studiów!
  • na poziomie B2+ lub wyższym mogą być zwolnieni z lektoratu i egzaminu kończącego lektorat na II stopniu studiów!

Certyfikat telc (członkostwo ALTE, zgodność z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego – CEFR) - jest uznawalny na terenie Unii Europejskiej.

Preferencyjne ceny dla uczniów liceum UŁ, studentów oraz pracowników UŁ wg poniższej tabeli:

Cena [zł/os]:

  • A1 -250
  • A2- 270
  • B1, A2/B1, Beruf B1+     - 350
  • B2, B1/B2, Beruf B2+     - 400
  • C1, B2/C1   - 460

Przykładowe testy egzaminacyjne, pełną ofertę egzaminów oraz inne materiały znajdą Państwo na: https://www.telc.net/en/candidates/language-examinations.html

 

ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN

Na egzamin można zgłosić się do dnia 09.05.2022 przysyłając wypełnioną i podpisaną deklarację uczestnictwa w postaci skanu na adres: sjoul@uni.lodz.pl

 

WPŁATA ZA EGZAMIN

Prosimy o dokonanie przelewu w odpowiedniej wysokości do dnia 09.05.2022  na następujące konto UŁ:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. II/O Łódź, 81 1240 3028 1111 0010 1235 8291
Tytuł wpłaty: egzamin telc + poziom egzaminu + język + NAZWISKO ZDAJĄCEGO.
Potwierdzenie wpłaty za egzamin+ deklarację uczestnictwa należy przesłać jako skan e-mailem na adres: sjoul@uni.lodz.pl

Niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w egzaminie. Wówczas materiały dla takiej osoby nie zostaną zamówione.