GRUPY MIĘDZYWYDZIAŁOWE

UWAGA STUDENCI!


Do dnia 29.09.2022 SJO UŁ organizuje zapisy do grup międzywydziałowych studentów II stopnia z języków:

  • niemieckiego
  • rosyjskiego
  • francuskiego
  • hiszpańskiego

Zgłoszenia zawierające następujące informacje:

  • imię i nazwisko studenta
  • nr albumu studenta
  • Wydział i kierunek studiów studenta
  • adres e-mail studenta

należy przesłać na adres:  dariusz.gwis@uni.lodz.pl

Grupy zostaną utworzone pod warunkiem zgłoszenia się wymaganej statutem UŁ liczby osób.