Im więcej znasz języków, tym bardziej jesteś człowiekiem

hasło Komisji Europejskiej więc i Ty pomyśl o dobrej znajomości języka obcego

Gwarantujemy:

 • wysoko wykwalifikowanych specjalistów naszej placówki prowadzących zajęcia
 • materiały kserograficzne gratis
 • niskie ceny
 • możliwość opłat ratalnych w  przypadku kursów 3,4 lub 6 godzinnych
 • bezpłatne  egzaminy próbne
 • pretestingi
 • dogodne terminy zajęć ustalane wspólnie ze słuchaczami
 • po zakończeniu kursu, na życzenie, wystawiamy zaświadczenia o jego ukończeniu
 • zdawalność egzaminów wśród słuchaczy, którzy przystąpili do międzynarodowych egzaminów na certyfikaty językowe wynosi powyżej 99%

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

Studium Języków Obcych jako jednostka międzywydziałowa UŁ, promuje wśród studentów i pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, mieszkańców Łodzi i makroregionu wielojęzyczność umożliwiającą europejską mobilność zawodową.

Nauczanie w Studium Języków Obcych UŁ odbywa się na poziomach określonych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego oraz zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego przy wykorzystaniu dostępnych metod i technik, a nadrzędnym celem jest skuteczne kształcenie językowe i przygotowanie do egzaminów językowych studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego oraz osób spoza Uczelni.

Oferujemy dla Państwa następujące kursy:

 • zajęcia w grupach 10-15 osobowych,
 • jeden lub dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne,
 • 30h / 60h lekcyjnych w semestrze
 • różne poziomy zaawansowania (od poziomu Starter, A1, A2, B1, B2, C1,C2)
 • 480zł (30h) lub 960 (60h) zł za semestr (16 zł za godzinę lekcyjną)
 • program kursu obejmuje General English z elementami sztuki prezentacji oraz pisania artykułów naukowych
 • kursy mogą przygotowywać do egzaminów TELC na wszystkich poziomach językowych
 • zajęcia gwarantują podwyższanie kompetencji językowych w miłej atmosferze, z wykorzystaniem najnowszych i skutecznych środków dydaktycznych

 

Serdecznie zapraszaymy!

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym semestrze powstały kursy językowe w wymiarze:

 • 30h w semestrze w cenie 480zł
 • 60h w semestrze w cenie 960zł

Zapraszamy na kursy:

*** JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO dla początkujących.

Zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 17:00-18:30 w sali A154 na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ przy ul. Pomorskiej 149/153 w Łodzi.

Kontakt do lektora prowadzącego zajęcia: adam.panaszek@uni.lodz.pl

 

***JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

 • na poziomie A2/B1 na platformie MS Teams  w poniedziałki i czwartki w godz. 19:30-21:00 
  Kontakt do lektora prowadzącego zajęcia: marcin.gajdowicz@uni.lodz.pl
 • na poziomie B1+ na platformie MS Teams  we wtorki i czwartki w godz. 18:00-19:30 
  Kontakt do lektora prowadzącego zajęcia: natalia.kielbasinska@uni.lodz.pl
 • na poziomie B1/B2 na platformie MS Teams  w poniedziałki i czwartki w godz. 18:15-19:45 
  Kontakt do lektora prowadzącego zajęcia: bożena.miskiewicz@uni.lodz.pl
 • na poziomie B2/C1 na platformie MS Teams  we wtorki i czwartki w godz. 19:30-21:00 
  Kontakt do lektora prowadzącego zajęcia: magdalena.dworakowska@uni.lodz.pl

 

Celem zapisu do grupy prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie na adres: sjoul@uni.lodz.pl

Warunkiem UDZIAŁU W KURSIE JEST WYPEŁNIENIE TESTU POZIOMUJĄCEGO przesyłanego po dostarczeniu formularza.

Serdecznie zapraszamy!

 

***

OFERUJEMY:

 • zajęcia z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego
 • grupy 10-15 osobowe
 • jeden lub dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (45min)
 • 30 lub 60 godzin lekcyjnych w semestrze
 • wszystkie poziomy (Starter, A1, A2, B1, B2, C1, C2)
 • 480zł (30h) lub 960 (60h) zł za semestr (16 zł za godzinę lekcyjną)
 • program kursu obejmuje General English z elementami przygotowania do egzaminów językowych
 • kursy mogą przygotowywać do egzaminów TELC na wszystkich poziomach zaawansowania
 • zajęcia gwarantują podwyższanie kompetencji językowych z możliwością podejścia do egzaminów TELC z wybranego poziomu i języka

 

ERAMSUS

Zapraszamy na kursy językowe w ramach wyjazdów międzynarodowej wymiany studentów Programu Erasmus 

Wszelkich informacji na temat wyjazdów czy planowanych kursów udziela Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ!

EGZAMINY TOLES

Kurs „Legal English” przygotowującym do egzaminu „Tests of Legal English Skills” (TOLES).

 • Kurs obejmuje 144 godziny lekcyjne rocznie, 2 razy w tygodniu po 3 godziny.
 • Zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki od godziny 18.30 ON-LINE (Konieczność wyposażenia w mikrofon i kamerę)

Zdając egzamin otrzymają Państwo brytyjski dyplom potwierdzający Państwa umiejętności w zakresie ‘Legal English’. Jest to obecnie jedyny taki egzamin na świecie. Mogą go Państwo zdawać na poziomie średnio-zaawansowanym albo zaawansowanym.
Jeśli nie zdecydują się Państwo na egzamin, to i tak sam kurs wyposaży Państwa w specjalistyczną wiedzę obejmującą słownictwo angielskie prawnicze, łącznie z żargonem prawniczym. Ponadto, zdobędą Państwo nowe umiejętności, takie jak rozumienie umów w języku angielskim, czy rozumienie formalnego języka prawniczego w innych dokumentach, stosowanych w obrocie sądowym i gospodarczym.

KOSZT KURSU- 1152zł za semestr.

W przypadku znacznego wzrostu inflacji cena kursu w drugim semestrze może ulec zmianie.