Concilium Latinum Lodziense XIX

Studium Języków Obcych i Katedra Filologii Klasycznej UŁ oraz Oddział Łódzki PTF zapraszają na łacińskojęzyczną konferencję naukową  Concilium Latinum Lodziense XIX pod tytułem: "Rure ego viventem, tu dicis in urbe beatum" - de hominum sedubus variis, która odbędzie się w Łodzi, dn. 25 maja b.r.

Szczegółowe informacje w programie konferencji.

 

Link do udziału zdalnego można otrzymać od Anny Maciejewskiej: anna.maciejewska@uni.lodz.pl

lub Adriany Grzelak-Krzymianowskiej: adriana.grzelak-krzymianowska@uni.lodz.pl