Egzamin TELC

Zapraszamy do udziału w sesjach egzaminacyjnych telc organizowanych cyklicznie w SJO UŁ. W ofercie poziomy
od A1 do C1 dla języków: angielskiego i niemieckiego oraz
od A1 do B2 dla języków: rosyjskiego, francuskiego
i hiszpańskiego, a także języka polskiego na poziomie B1-B2.

 

Najbliższe egzaminy telc planujemy w dniach:

09.05 - egzamin z j.niemieckiego

10.05 - egzamin z j.angielskiego i języków romańskich

17.05 - egzamin z rosyjskiego i polskiego jako obcego
 

Studenci Uniwersytetu Łódzkiego, którzy zdadzą egzamin telc:

  • na poziomie B2 mogą być zwolnieni z lektoratu i egzaminu kończącego lektorat na I stopniu studiów!
  • na poziomie B2+ lub wyższym mogą być zwolnieni z lektoratu i egzaminu kończącego lektorat na II stopniu studiów!

Certyfikat telc (członkostwo ALTE, zgodność z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego – CEFR) - jest uznawalny na terenie Unii Europejskiej

Preferencyjne ceny dla uczniów liceum UŁ i studentów UŁ (dla pozostałych osób +50 zł):

  • A1 - 335
  • A2 - 355
  • B1, A2/B1, Beruf B1plus - 460
  • B2, B1/B2, Beruf B2plus - 530
  • C1, B2/C1 - 595

Przykładowe testy egzaminacyjne, pełną ofertę egzaminów oraz znajdą Państwo na stronie https://www.telc.net/en/language-examinations/certificate-exams/

ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN
Na egzamin można zgłosić się do dnia 25.04.2024r. przysyłając wypełnioną i podpisaną deklarację uczestnictwa w postaci skanu wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty na adres: sjoul@uni.lodz.pl

WPŁATA ZA EGZAMIN

Wraz ze zgłoszeniem, prosimy o dokonanie przelewu w odpowiedniej wysokości do dnia 25.04.2024 na następujące konto UŁ:

Bank Polska Kasa Opieki S.A. II/O Łódź, 81 1240 3028 1111 0010 1235 8291
Tytuł wpłaty: egzamin telc + poziom egzaminu + język + NAZWISKO ZDAJĄCEGO.

Potwierdzenie wpłaty za egzamin + deklarację uczestnictwa należy przesłać jako skan e-mailem na adres: sjoul@uni.lodz.pl. Niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w egzaminie. Wówczas materiały dla takiej osoby nie zostaną zamówione.