EGZAMIN TOLES W SJO UŁ

Studium Języków Obcych UŁ, jako akredytowane przez Cambridge Law Studio Limited, Centrum do przeprowadzania egzaminów TOLES (Tests of Legal English Skills) organizuje  2 sesje egzaminacyjne online: 27 czerwca i 22 sierpnia br.

Proponujemy egzaminy:

  • TOLES na poziomie Higher - 900 zł
  • TOLES na poziomie Advanced - 950zł. 

 

ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN:

do egzaminu TOLES można zgłosić się:

  • do udziału w terminie 27.06.24 do 31.05.2024r.
  • do udziału w terminie 22.08.24 do 30.06.2024r.

przesyłając wypełnioną deklarację uczestnictwa wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu na adres:  ewa.kolakowska@uni.lodz.pl

 

WPŁATA ZA EGZAMIN 

Wraz ze zgłoszeniem, prosimy o dokonanie przelewu w odpowiedniej wysokości na następujące konto UŁ:

Bank Polska Kasa Opieki S.A. II/O Łódź, 81 1240 3028 1111 0010 1235 8291 Tytuł wpłaty: egzamin TOLES + poziom egzaminu + NAZWISKO ZDAJĄCEGO. 

Niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w egzaminie. 
 Wszelkich informacji dotyczących egzamiu TOLES udziela mgr Ewa Kołakowska : ewa.kolakowska@uni.lodz.pl