Chcesz zdać telc???

Pytaj w SJO UŁsjoul@uni.lodz.pl, tel: 42 66 55 129

Certyfikat językowy telc można uzyskać zdając z pozytywnym wynikiem egzamin organizowany przez Partnerów telc, Centra i Ośrodki Egzaminacyjne telcznajdują się na terenie Polski oraz 21 krajów Europy i Azji: Austrii, Belgii, Bułgarii, Cyprze, Czech, Indii, Lichtensteinu, Łotwie, Hiszpanii, Macedonii, Niemiec, Południowej Korei, Portugalii, Rumunii, Rosji , Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Węgier, Włoch i Zjednoczonego Królestwa (UK).

Certyfikaty można uzyskać z jedenastu języków: arabskiego, angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, polskiego, portugalskiego, rosyjskiego, tureckiego i włoskiego na różnych poziomach: od A1 - podstawowy do C2 - zaawansowany. Zaletą systemu egzaminów językowych telc jest ich porównywalność. Oznacza to, iż egzamin zdany np. z języka niemieckiego na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest takim samym egzaminem jak egzamin z języka francuskiego, czy angielskiego na tym samym poziomie. Ocena również jest porównywalna. Wszystkie egzaminy na danym poziomie mają taką samą strukturę.

Egzaminy telc testują praktyczne umiejętności zdobyte przez uczących się języków obcych np.

  • umiejętność czytaniaw celu uchwycenia konkretnych informacji (znaleźć cenę pokoju jednoosobowego w folderze hotelu),
  • umiejętność słuchania i uchwycenia godziny odjazdu pociągu w nagraniu zapowiedzi z dworca,
  • umiejętność napisania listu z zapytaniem o ceny wynajmu pokoju,
  • podczas prowadzenia rozmowy umiejętność przekonania drugiej osoby do pójścia do kina na film wybrany przez siebie.
  • umiejętność zastosowania gramatyki w konkretnej sytuacji, kontekście np. uzupełniając list formalny do instytucji odpowiednimi formami czasowników, rzeczowników itp.

Zasadniczo egzamin telc składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się w pewnym stopniu różnić w zależności od poziomu, ale nie języka. Struktura egzaminu na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest identyczna dla wszystkich języków i wygląda następująco: Część pisemna sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów autentycznych, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać. Kolejnym zadaniem jest napisanie listu do instytucji, lub osoby prywatnej. Część gramatyczna polega na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami. Część ustna składa się z trzech zadań, które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie.

Egzaminy telc z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego oferowane są także w wersji dla uczniów. Struktura egzaminu jest identyczna jak wszystkich egzaminów na danym poziomie A1, A2, B1,czy B2 - jedynie tematy i zadania dopasowane są bardziej do potrzeb i zainteresowań młodzieży w wieku 12-17 lat.

"Możemy również użyć testy telc w szkole?"
Szkoły zwłaszcza, mogą wiele skorzystać z egzaminów telc. Cały szereg egzaminów telc jest dostępny dla wszystkich osób w wieku od 12 lat wzwyż. Oprócz tego, telc oferuje specjalne wersje testowe, które zostały zaprojektowane, aby spełnić specyficzne potrzeby i interesy uczniów w wieku od dwunastu do szesnastu lat. W przyszłości młodzi ludzie znajdą się na rynku pracy także za granicą, wtedy muszą uzyskać dodatkowe potwierdzenie swoich umiejętności językowych z certyfikatami, które są uznawane w całej Europie.

Posługiwanie się językami obcymi w miejscu pracy oraz poza nim staje się coraz ważniejsze. Przygotowanie do certyfikatu telc pomaga zdobyć umiejętności językowe a nawet życiowe, które można wykorzystać starając się zdobyć pracę, a późnej także wykonując swoje obowiązki. Zdobywamy wiedzę w jaki sposób dawać sobie radę w poszczególnych sytuacjach zawodowych wykorzystując język obcy. Jeśli pomyślimy o zdobyciu umiejętności posługiwania się mniej popularnym językiem, Nasze szanse na rynku pracy znacznie wzrosną, gdyż inni nie będą posiadać takich kwalifikacji.

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW TELC

W chwili obecnej kursy organizowane są w polskich Centrach i Ośrodkach Egzaminacyjnych na terenie całego kraju oraz przez Partnerów telc. Uczęszczając na jakikolwiek kurs, który prowadzi nauczanie języków obcych najnowszymi metodami można zdobyć wiedzę, która umożliwi zdanie egzaminów telc. Kurs taki powinien między innymi wykorzystywać komunikatywne, zadaniowe podejście do nauczania, stawiać na autonomię uczącego, zawierać ćwiczenia wszystkich kompetencji tzn. czytania i słuchania ze zrozumieniem, posługiwania się językiem obcym w mowie i na piśmie, jednocześnie uwzględniając kompetencje ogólne uczącego się takie jak wiedza, umiejętności, czy uwarunkowania osobowościowe.

Należy zgłosić się do Centrum lub Ośrodka Egzaminacyjnego najpóźniej 16 dniroboczych przed egzaminem chyba, że chce się uczestniczyć w kursach przygotowawczych. Nie ma centralnej bazy terminów egzaminów, bo jest ich wiele. Terminy egzaminów ustalają Centra i Ośrodki Egzaminacyjne indywidualnie. Chcąc przystąpić do egzaminu należy skontaktować się bezpośrednio z wybranym przez siebie Centrum czy Ośrodkiem Egzaminacyjnym z naszej listy lub w razie kłopotów pisz sjoul@uni.lodz.pl, a postaramy się pomóc.

Centra i Ośrodki Egzaminacyjne wybierają podręczniki indywidualnie dostosowane do danego kursu. W większości są to materiały i publikacje różnych popularnych wydawnictw dostępne we wszystkich księgarniach na polskim rynku odpowiadające poziomom A1, A2, B1 i B2, C1 i C2. W chwili obecnej nie ma podręczników przygotowujących tylko do egzaminów telc. Można korzystać z przykładowych testów z płytami i podręczników dla nauczycieli. W materiały te można się zaopatrzyć ze strony www.telc.net.

Przykładowe testy do pobrania znajdziesz w zakładce OFERTA telc

Centralne Biuro Egzaminacyjne telc nie udostępnia testów z lat ubiegłych. Można korzystać z przykładowych testów w zakładce OFERTA telc

Część pisemna egzaminu jest sprawdzana komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych uprawnionych egzaminatorów. Cześć ustna jest oceniana w instytucjach przeprowadzających egzamin przez licencjonowanych egzaminatorów szkolonych w Polsce przez Partnerów telc.

Nauczyciel nie może być egzaminatorem swojego ucznia na poziomie B1, B2, C1 i C2.

Treść egzaminów i zadania układane są przez specjalistów z danego języka z różnych krajów europejskich. Każdy test jest weryfikowany kilkakrotnie oraz przechodzi tzw. próbne wdrażanie: wybrani specjaliści językowi oceniają poszczególne zadania testu. Te zadania, które zdobędą ich pełną aprobatę tworzą prawdziwy test egzaminacyjny.

Po zdaniu egzaminu telc otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są drukowane i przysyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec. Certyfikaty telc są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej, a także w Polsce np. w administracji publicznej gdzie uzyskały akredytację.

Egzaminy telc można zdawać ponownie w celu poprawienia oceny, lub w przypadku niezdania egzaminu. Koszt egzaminu powtórkowego jest taki sam jak pierwszego egzaminu, bez względu na to, czy zdajemy cały egzamin czy tylko część ustną czy pisemną.

Arkusze odpowiedzi kandydatów są wysyłane do Centralnego Biura Egzaminacyjnego we Frankfurcie nad Menem, gdzie są sprawdzane dwukrotnie. Następnie przygotowywane są certyfikaty. Trwa to około 4-5 tygodni.