Istnieją dwie płaszczyzn współpracy w zakresie ich organizacji:

 • Przyłączenie do sieci telc SJO Uniwersytetu Łódzkiego oraz udział w szkoleniu dla egzaminatorów telc.
 • Przeprowadzenie zewnętrznej, wyjazdowej sesji egzaminacyjnej przez biuro telc Łódź na potrzeby:
  • trwającego kursu językowego
  • projektu współfinansowanego ze środków UE
  • testu weryfikującego poziom słuchaczy
  • uzyskania potwierdzenia wymaganych umiejętności językowych

Procedura przyjęcia szkoły do naszej sieci, w przypadku, jeśli nie należy ona do innej sieci telc - jest następująca:  w celu przedstawienia szkoły prosimy o przysłanie na papierze firmowym zwykłą pocztą na adres SJO UŁ na osobę Koordynatora Uniwersyteckiego Biura telc: Natalię Rogalską, poniższych informacji o Państwa szkole:

 • Pełna Nazwa i Adres (także NIP i Regon)
 • Nr telefonów, fax, email
 • Krótka historia państwa Placówki, jej charakter (nauczanie, szkolenia)
 • Ilu macie Państwo słuchaczy w ciągu roku?
 • Jakie języki, rodzaj (business, ogólny), poziom (A2, B1, B2) oferujecie Państwo słuchaczom?
 • Ilu Państwo macie lektorów (osobno zatrudnionych na stałe i na umowę o dzieło)?
 • Iloma salami (dla ilu osób) Państwo dysponujecie?
 • Jakie języki i egzaminy interesują Państwa w telc?
 • Czy współpracujecie Państwo z innymi instytucjami, organizacjami?

 W odpowiedzi prześlemy Państwu propozycję współpracy i jej warunki w zakresie następujących języków:

 • angielskiego,
 • niemieckiego,
 • francuskiego,
 • hiszpańskiego,
 • włoskiego,
 • rosyjskiego
 • polskiego

Pierwszym etapem będzie skierowanie Państwa lektorów na seminaria dla egzaminatorów telc organizowanych w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego lun on-line. Celowe jest bowiem wyszkolenie lektorów pod kątem prowadzenia kursów przygotowujących grupy do egzaminów na certyfikaty. Osobą prowadząca kurs telc dla słuchaczy powinna być osoba z wyższym wykształceniem i stosownymi uprawnieniami lektorskimi z danego języka obcego.

Cyklicznie organizujemy weekendowe seminaria poświęcone egzaminom telc i metodom ich przeprowadzania (kryteria oceny). Umożliwia to zainteresowanym szkołom dostosowanie swoich programów nauczania do wymagań systemu telc. Pozwala to także wykształcić własnych egzaminatorów.

Uczestnik seminarium otrzymuje licencję egzaminatora (ważną 3 lata i wymagającą odświeżenia po tym okresie) oraz potwierdzenie swoich kompetencji w prowadzeniu kursów przygotowujących do egzaminu telc
z danego języka i poziomu. Szkole zaś zostaje nadany status Członka Sieci telc i prawo wykorzystywania logo telc w materiałach informujących o "przygotowywaniu do egzaminów telc".

W wypadku zgłaszania przez Państwa cyklicznie dużych grup przystępujących do egzaminu telc (30 os. rocznie) możliwe jest nadanie Państwa placówce statusu Licencjonowanego Ośrodka telc. Decyzja ta pozostaje w gestii telc GmbH Frankfurt.

Ogólne informacje o telc: www.telc.net